ดอก

ดอก

ดอก ไม้เป็นส่วนของพืชที่มีการเปลี่ยนแปลง

ดอก ไม้เป็นส่วนของพืชที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีลักษณะพิเศษ เพื่อทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ดอกไม้เกิดจากตาดอก (Flowering bud) ดอกไม้แต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน แต่มีโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายกัน

ส่วนประกอบที่สำคัญของดอกไม้คือ

 1. Sepal (กลีบเลี้ยง) เป็นวงนอกสุดของดอก ส่วนใหญ่มีสีเขียวปกคลุมและปกป้องตาดอก พืชบางชนิดมีกลีบเลี้ยงแยกจากกัน บางชนิดมีกลีบเลี้ยงที่เชื่อมกัน
 2. กลีบดอก (กลีบ) กลีบดอก (Corolla) อยู่ถัดจากวงกลมของกลีบ กลีบเลี้ยงบางกว่ามีสีต่างกันพืชบางชนิดมีกลีบดอกแยกกัน บางส่วนมีกลีบดอกเชื่อมกัน การเชื่อมต่อระหว่างกลีบดอกมีหลายประเภท สล็อต
 3. เกสรตัวผู้เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ ถัดจากกลีบเกสรแต่ละอันโครงสร้างประกอบด้วยสองส่วนคืออับเรณู (อับละอองเรณู) ซึ่งมีถุงอับเรณู (ถุงเกสร) และเกสรตัวผู้ (Filament)
 4. เกสรตัวเมีย (Pistil) ประกอบด้วยปานมักมีเมือกเหนียวเพื่อดักจับละอองเรณู และก้านชูเกสรตัวเมีย (Style). เกสรตัวเมียจัดเป็นวงในปลายดอกเรียกว่า Gynoecium รังไข่ (Ovary) ภายในรังไข่โดยมีรังไข่ Ovule (Ovule) ทำหน้าที่สร้างไข่หรือ gamete ตัวเมีย การจำแนกรังไข่ตามตำแหน่งรังไข่แบ่งได้เป็น 3 ประเภท:
 5. ฐานรองดอก (Receptacle) คือส่วนปลายของก้านดอก กางออกเพื่อทำหน้าที่รองรับส่วนต่างๆของดอกไม้ บาคาร่า
 6. ก้านดอก (Pedicel) คือก้านดอกย่อยในช่อดอก หรือเป็นส่วนของก้านดอกหรือเป็นส่วนของก้านดอกที่อยู่ถัดจากฐานดอกออกเป็นดอกเดี่ยว
 7. ก้านดอก (Peduncle) คือส่วนล่างสุดของดอกที่สัมผัสกับลำต้นหรือกิ่งก้าน หรือเป็นส่วนหนึ่งของก้านช่อดอก
ดอก

ประเภทดอกไม้

จำแนกตามส่วนประกอบของดอกไม้

 1. ดอกสมบูรณ์คือดอกไม้ที่มีทั้งสี่ส่วนของดอกเดียวกันเช่นชบาชบากุหลาบมะเขือ Superslot
 2. ดอกไม่สมบูรณ์คือดอกไม้ที่มีทั้ง 4 ส่วนของดอกเช่นดอกหน้าวัว (ไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก) ดอกบานเย็น (ไม่มีกลีบดอก)

การจำแนกดอกไม้โดยพิจารณาเฉพาะเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย

 1. ดอกเพศสมบูรณ์ (Perfect flower) คือดอกไม้ที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นชบา เกมสล็อต ออนไลน์ ได้เงินจริง
 2. ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (Imperfect flower) คือดอกไม้ที่มีเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียเท่านั้น หรือดอกต่างกันคือดอกตัวผู้ (Staminate flowers) ดอกตัวเมีย (Pistillate flowers)
 • ดอกไม่สมบูรณ์เพศมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียในต้นเดียวกัน (พืชใบเลี้ยงเดี่ยว) เช่นดอกฟักทองดอกข้าวโพด
 • ดอกไม่สมบูรณ์เพศมีดอกตัวผู้และตัวเมียต่างกัน (พืชที่ไม่เหมือนกัน) เช่นดอกมะละกอดอกตาล Slot

Flower is the part of the plant that has changed with special characteristics. To perform the functions of reproduction Flowers are born from flower buds (Flowering bud). Each type of flower is different. But with a similar infrastructure

Important components of the flower are

 1. Sepal (Calyx) is the outermost circle of the flower. They are mostly green in color, covering and protecting flower buds. Some plants have separate sepals. Some have a calyx that is connected.
 2. Petals (Petal) petals (Corolla) located next to the circle of the petals. Thinner than the sepals, there are different colors, some plants have separate petals. Some have connected petals. There are several types of connection between petals.
 3. Stamen is a reproductive organ of the plant that produces male gametes. Next to the petals Individual stamens The structure consists of two parts: anther (anther), which contains a bag of the anthers (Pollen sac) and the stamens (Filament).
 4. Pistil (Pistil) consists of stigma stigma often has a sticky mucus to trap pollen. And the stalk holds the pistil (Style). The pistil is organized into a circle in the end of the flower called Gynoecium. Ovary (Ovary) within the ovary with the Ovule (Ovule) ovary acts to create the egg or female gamete. Ovarian classification by ovarian position can be classified into 3 types:
 5. The flower base (Receptacle) is the end of the flower stalk. Spread out to serve to support different parts of the flower
 6. Stem flowers (Pedicel) is the stem of small flowers in inflorescences. Or as part of the flower stalk Or as part of the flower stalk that is next to the flower base in a single flower
 7. Flower stalk (Peduncle) is the bottom part of the flower that contacts the trunk or branches. Or as part of the peduncle

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

pokemon showdown

เรื่องถัดไป

Huawei P20

เมนู