ตรวจสอบประกันสังคม

ตรวจสอบประกันสังคม-

ตรวจสอบประกันสังคม ด้วยตัวเองไม่เกิน 3 นาที

ตรวจสอบประกันสังคม วิธีเช็คสิทธิประกันสังคม ออนไลน์ด้วยตัวเองไม่เกิน 3 นาทีรู้ผล

สำหรับท่านที่ทำงานบริษัทหรือห้างร้านต่างๆ ทุกๆเดือนเราจำเป็นจะต้องจ่าย ประกันสังคม ในแต่ละเดือน เพื่อเป็นกองทุนแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือ ตายรวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน แต่ท่านผู้อ่านพอจะทราบหรือไม่ว่าเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตอนนี้มีจำนวนเท่าไหร่ และสิทธิประกันสังคมมีอะไรบ้าง และจะได้เงินอะไรอย่างอื่นอีกบ้างวันนี้เราจะมาแนะนำ วิธีเช็คสิทธิประกันสังคม ออนไลน์ด้วยตัวเองไม่เกิน 3 นาทีรู้ผล สล็อต ง่ายทำได้จริง

ตรวจสอบประกันสังคม

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคม ออนไลน์ด้วยตัวเองไม่เกิน 3 นาทีรู้ผล

อ่านเพื่อทราบประโยชน์ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ฝาก 20 รับ 100

ทางเลือกที่ 1: จ่ายสมทบ 70 บาท / เดือน

สิทธิประโยชน์พื้นฐาน 3 ประการในการคุ้มครอง: ในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิต
ทางเลือกที่ 2: จ่ายเงินสมทบ 100 บาท / เดือน

สิทธิประโยชน์พื้นฐาน 4 ประการสำหรับการคุ้มครอง: ในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพ
ทางเลือกที่ 3: จ่ายเงินสมทบ 300 บาท / เดือน

กรณีบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพ และสวัสดิภาพเด็ก

ขั้นตอนเช็คสิทธิประกันสังคม ออนไลน์

วิธีการลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยกรณีว่างงานเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 จากประกันสังคม

อัพเดทผู้สูงอายุ 60-65 รายสมัครประกันสังคมได้แล้ววันนี้ Superslot

สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ว่าเปิดให้ผู้ทำงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 60 ปี แต่น้อยกว่า 65 ปีสามารถสมัครเป็นผู้

ประกันตนมาตรา 40 ได้โดยมีผลในวันที่ 24 มิถุนายน 2563

กระทรวงแรงงานระบุว่าเพื่อความคุ้มครองและสวัสดิการประกันสังคม ผู้สูงอายุจะสามารถเลือกได้ทั้งหมด 3 ทางเลือกคือทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาททางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาททางเลือกที่ 3 จ่ายเดือนละ 300 บาท ผลจากการปรับปรุงพ. ร. บ. ประกันสังคมตามมติครม. เมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งเดิมกำหนดว่าผู้ประกันตนต้องอายุไม่เกิน 60 ปีเปลี่ยนเป็น 65 ปีผู้ขอประกันตามมาตรา 40 ต้องไม่เป็นลูกจ้างใน บริษัท เอกชนตามมาตรา 33 ของประกันสังคมและไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 Slot

กระทรวงแรงงานกล่าวย้ำถึงผู้สูงวัยที่มีอายุใกล้ครบ 65 ปีบริบูรณ์ว่า ควรรีบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว และจ่ายเงินสมทบทันที โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด หากอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครได้

ข้อมูลการส่งเงินสมทบ

-ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล

-ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล

-การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน

-การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ

-ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

สิทธิประโยชน์…

 • ขอเคลมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย บาคาร่า
 • บริการที่คุณจะได้รับจากสถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลต่างๆจะให้การวินิจฉัยและการรักษาแก่ผู้เอาประกันภัยตามมาตรฐานทางการแพทย์ รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่โรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการได้และต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่า
 • บริการจากเครือข่ายโรงพยาบาลหมายความว่าผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลได้ตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โรคและบริการที่ไม่เข้าเกณฑ์บริการทางการแพทย์ (ข้อยกเว้นกลุ่ม 13) ดังต่อไปนี้

โรคหรือการเผชิญหน้าอันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยา
การบำบัดทดแทนไตในกรณีที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังยกเว้นในกรณีของโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายให้มีสิทธิ์ได้รับบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพร้อม วิธีแก้เยื่อบุช่องท้องอักเสบถาวร และด้วยวิธีการปลูกถ่ายไตตาม หลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราที่กำหนด
การกระทำใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ด้านเครื่องสำอางโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
การรักษายังอยู่ระหว่างการวิจัย
การรักษาภาวะมีบุตรยาก
การตรวจชิ้นเนื้อเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะ ยกเว้นการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะ หรือเซลล์ต้นกำเนิดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด
การตรวจใด ๆ ที่มากเกินความจำเป็นในการรักษาโรค
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะยกเว้น

(ก) การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจ่ายเงินก้อน 750,000 หรือ 1,300,000 บาทต่อคนแล้วแต่กรณีให้สถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้เอาประกันภัยจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ต้องเป็นสถานพยาบาลที่แพทยสภารับรอง และทำความตกลงกับสำนักงานในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้เอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

(ข) การปลูกถ่ายกระจกตาสัญญา คือจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 35,000 บาท และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 15,000 บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

(ค) การปลูกถ่ายตับการปลูกถ่ายปอดการปลูกถ่ายหัวใจการปลูกถ่ายตับอ่อน รวมถึงการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งชิ้น

การเปลี่ยนแปลงเพศ
ผสมเทียม
บริการระหว่างการพักฟื้น
ทันตกรรมยกเว้นการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูน และถอนฟันคุดผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปีกรณีใส่ขาเทียมแบบถอดได้มีสิทธิได้รับ รับบริการทางการแพทย์ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,300 – 4,400. บาทภายใน 5 ปี


ทำแว่นตา

การว่างงานการลาออกและการเลิกจ้างมีสิทธิอะไรบ้าง? จากประกันสังคม
หากไม่มีสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล
สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบในกรณีเจ็บป่วยและมีเงื่อนไข แต่ไม่มีสถานพยาบาลที่เหมาะสมสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลได้หากประสบอันตรายจากอุบัติเหตุสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้ในอัตราเดียวกับ เจ็บป่วยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ กรณีเจ็บป่วยจากโรคอื่นสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้ในอัตราเดียวกับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ในกรณีที่ผู้ประกันตนต้องเข้ารับการรักษาผู้ป่วยใน

ให้ผู้ประกันตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งเหตุต่อสำนักงานประกันสังคมทันที เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมกำหนด สถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนได้ใช้บริการทางการแพทย์ต่อไป

ขอรับสิทธิประโยชน์บุตร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเกิดสิทธิ

จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนวันคลอดบุตร

จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับการคลอดบุตรให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรสำหรับผู้เอาประกันภัยหญิงจะได้รับค่าจ้างร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน ทำงานเพื่อรับเงินก้อนสำหรับคลอดบุตรในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

พิจารณาสั่งจ่าย

เงินสด/เช็ค (ผู้มีสิทธิมาขอรับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน) ส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตน โอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

เอกสารการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสปส. 2-01 ผู้ประกันตนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำร้อง
สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นชายจำเป็นต้องมีสำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่จดทะเบียนสมรสต้องแนบหนังสือรับรองผู้เอาประกันภัย
สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัครมี 11 ธนาคารดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ชนะ บา คา ร่า

เรื่องถัดไป

เกม พัง หน้า จอ

เมนู