ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารในประเทศไทย

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารในประเทศไทยโดยมีสำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่ที่สำนักถนนเสือป่าต่อมาได้ขยายการบริหารไปที่สำนักงานถนนสีลมสำนักงานถนนพหลโยธินสำนักงานใหญ่ถนนราษฎร์บูรณะและสำนักงานถนนแจ้งวัฒนะตามลำดับโดยสำนักงานใหญ่ปัจจุบันตั้งอยู่ในซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะเชิงสะพานพระราม 9 ฝั่งธนบุรีและมีสโลแกนว่า บริการทุกระดับประทับใจ ปัจจุบันมีสาขา 1,132 แห่งและเป็นธนาคารที่มีรายได้สูงสุดในประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงเชิงระบบของประเทศในปี พ.ศ. 2560ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2488 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทโดยมีสาขาถนนเสือป่าในปัจจุบันเป็นสำนักงานแห่งแรก Superslot โดยเริ่มต้นด้วยพนักงานเพียง 21 คน แต่เพียงรอบบัญชีแรกสิ้นสุดลงหรือเพียง 6 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2488 มียอดเงินฝากสูงถึง 12 ล้านบาทและทรัพย์สิน 15 ล้านบาท ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาธนาคารมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อมอบบริการที่เป็นเลิศภายใต้คำขวัญที่ว่า “บริการทุกระดับประทับใจ

ธนาคารกสิกรไทย

5 ยุคเจริญเติบโต

ยุคที่ 1 ก่อตั้งสร้างรากฐาน ธนาคารกสิกรไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีนายโชติล่ำซำและญาติพี่น้องเชื้อสายจีนเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ในระยะแรกจะเน้นลูกค้ารายย่อยที่เป็นเกษตรกร สล็อต ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศด้วยเหตุนี้เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังลำบากในขณะนั้นจึงคล่องตัวขึ้น สำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่บนถนนเสือป่า กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของชาวจีนต่อมาได้เปิดสาขาแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและขยายไปตามหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ

ยุคที่ 2 หว่านต้นกล้างอกงาม กิจการของธนาคารมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีการขยายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่บนถนนสีลม กรุงเทพมหานครต่อมาสีลมได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนและการเงินที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ธนาคารกสิกรไทยได้กำหนดสโลแกนที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน บริการทุกระดับประทับใจหมายถึงความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าทุกระดับในยุคนี้โดยเปิดสาขาในประเทศ 186 สาขาและเปิดสาขาในต่างประเทศแห่งแรกในลอนดอนประเทศอังกฤษ เปิดบริษัท Thai Farmers Finance and Investment จำกัด ในฮ่องกง สาขาฮัมบูร์กเยอรมนีสาขานิวยอร์กและสาขาลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาตามลำดับ slot xo

ยุคที่ 3 สู่ความเป็นเลิศในสากล ในช่วงทศวรรษ 2530 เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมาก รัฐบาลไทยเปิดเสรีทางการเงินให้ธนาคารชั้นนำในต่างประเทศแข่งขันกัน ธนาคารกสิกรไทยได้ริเริ่มและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยกระบวนการรื้อปรับระบบเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากถนนสีลมไปตั้งที่ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานครด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าถนนพหลโยธินจะเป็นย่านธุรกิจแห่งใหม่ที่เจริญรุ่งเรืองและต่อมาได้เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่บนถนนราษฎร์บูรณะกรุงเทพฯในยุคนี้ธนาคารได้จดทะเบียนเป็น บริษัทมหาชน และเป็นยุคแห่งความสำเร็จในการขยายสาขาในทั้ง 73 จังหวัด

ยุคที่ 4 ฝ่าเมฆฝนเศรษฐกิจ ในช่วงปี พ.ศ. 2528 – 2538 เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ซึ่งนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบันการเงินกสิกรไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตได้ด้วยนโยบายและมาตรการหลักๆ อย่างไรก็ตาม การรื้อปรับระบบกระบวนการทำงาน ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 มีบทบาทในความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของธนาคาร จนกระทั่งผ่านพ้นวิกฤตหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจธนาคารได้กำหนดพันธกิจและคุณค่าร่วมที่มุ่งหวังในการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่รวมทั้งเป็นผู้นำในการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันการเงินในประเทศไทย

ยุคที่ 5 นิมิตสู่ความยั่งยืน Slot เมื่อเมฆฝนของวิกฤตเศรษฐกิจผ่านพ้นไปแล้วท้องฟ้าใหม่ของภาคธุรกิจไทยกำลังเริ่มต้นขึ้นจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในที่สุดธนาคารก็มาถึงยุคที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์และครอบคลุมภายใต้แนวคิด ลูกค้า centric ซึ่งนำไปสู่การควบรวมกิจการของธนาคารกสิกรไทยและ บริษัท K Companies ก่อตั้งกสิกรไทยขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันในคุณภาพและมาตรฐานนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจธนาคารได้เปิดอาคารแจ้งวัฒนะ เพื่อใช้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและศูนย์ปฏิบัติการของธนาคารเป็น อาคารสถาปัตยกรรมสีเขียว

ธนาคารกสิกรไทย

ก้าวย่างแห่งความก้าวไกล

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2488 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทและดำเนินการโดยพนักงานชุดแรกจำนวน 21 คนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ธนาคารสามารถเติบโตและก้าวหน้าในทรัพย์สินเงินฝากขยายเครือข่ายสาขา ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ธนาคารมีทรัพย์สิน 1,007,865 ล้านบาทเงินฝาก 812,924 ล้านบาทเงินกู้ยืม 726,333 ล้านบาท ในส่วนของเครือข่ายสาขา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 มีสาขา 595 สาขาทั่วประเทศ 192 สาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล 403 สาขาในส่วนภูมิภาคมีสาขาและสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศ 7 สาขา ได้แก่ สาขาลอสแองเจลิส รายชื่อสาขาฮ่องกงสาขาหมู่เกาะเคย์แมนสาขาเซินเจิ้นสำนักงานตัวแทนปักกิ่งสำนักงานตัวแทนเซี่ยงไฮ้และสำนักงานตัวแทนเมืองคุนหมิงสาขาในต่างประเทศและสำนักงานตัวแทนเหล่านี้ให้บริการและส่งเสริมความสะดวกในการค้าทางการเงินระหว่างประเทศไทยและประเทศ พันธมิตรทั่วโลก

พันธกิจคุณค่าและวิสัยทัศน์ คุณค่าของพันธกิจที่คาดหวังโดยธนาคารกสิกรไทยวิสัยทัศน์และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย ดูหนังออนไลน์HD ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการเงินไทยที่แข็งแกร่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการทางการเงินที่หลากหลายครบวงจรในคุณภาพมาตรฐานสากลด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและเป็นธรรมสำหรับลูกค้าผู้ถือหุ้นพนักงาน และประเทศไทย

มูลค่าที่ธนาคารคาดหวัง มูลค่าที่ธนาคารคาดหวัง ให้ความสำคัญ สูงสุดกับความพึงพอใจของลูกค้า เชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน อุทิศตนเพื่องานวิชาชีพด้วยคุณธรรม ยึดหลักมีวินัยมีผลงานที่ดี พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ วิสัยทัศน์ของธนาคารกสิกรไทย บาคาร่า ธนาคารกสิกรไทย ตั้งเป้าเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงที่สุด ที่ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และทำทุกวิถีทางเพื่อเป็นสถาบันการเงินไทยที่ให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ตราสัญลักษณ์ ทำความเข้าใจที่มาและความหมายของตราข้าว

Kasikorn Bank Bank in Thailand

Kasikorn Bank was established on June 8, 1945, the end of World War II, co-founded by Mr. Chot Lamsam and his relatives of Chinese descent. In the first phase, it will focus on small customers who are farmers. Which is the majority of the country’s population, hence the country’s economy that was struggling at that time was more flexible. The first head office is located on Suea Pa Road. Bangkok, which is an important commercial district for Chinese people, opened the first branch in Hat Yai District, Songkhla Province and expanded to major cities in different regions.

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ดูหนังออนไลน์hd

เรื่องถัดไป

PPTV

เมนู