พระสีวลี

พระสีวลี

พระสีวลี สาวกของพระพุทธเจ้า

พระสีวลี หรือพระสิวลีเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านับเป็นบุคคลสำคัญในพระพุทธศาสนา 80 องค์ในสมัยพุทธกาลพระสิวลีเถระเป็นเจ้าชายในโกไลวงศ์ บวชในสำนักสาริบุตรบรรลุอรหัตแล้วในขณะที่ทรงผมเองและหลังจากออกผนวชแล้วท่านเป็นผู้มีลาภสักการะในส่วนกุศลที่ทำมาในอดีตชาติ ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นทนายที่ดีในทางโชคดีมาก สล็อต

บ้านเกิด

พระสิวลีเถระเป็นโอรสของพระนางเจ้าสุภาวัส พระธิดาของพระราชาแห่งโกลิอัทอยู่ในพระครรภ์ได้ 7 ปี 7 เดือน 7 วัน เมื่อตั้งครรภ์เสร็จมารดาของเธอด้วยการบูชาอย่างมากมายเมื่อคลอดออกมาก็คลอดออกมาอย่างง่ายดาย พุทธานุภาพถวายพระพรว่า “ขอให้นางสุภาวสามีความสุขปราศจากโรคหนอนพยาธิเกิดบุตรชายไร้โรคภัยไข้เจ็บ” เมื่อประสูติและบริวารจึงให้นามว่าสีวลีกุมารในวันที่นิมนต์พระพุทธเจ้าไปเสวยพระกระยาหาร 7 วันที่ผ่านมาสีวลีกุมารได้จัดถวายน้ำพระพุทธมนต์และพระสงฆ์เป็นเวลา 7 วัน เมื่อเติบโตขึ้นพระองค์ได้เข้าสู่ฐานะปุโรหิตในเมืองสาริบุตร ได้บรรลุมรรคผลในกาลที่บุตรบริบูรณ์จากนั้นท่านก็สมบูรณ์ด้วยลาภสักการะมิได้ขาดในปัจจัยทั้งสี่จึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นทนายผู้ยิ่งใหญ่ในทางโชคลาภมาก สล็อต ยืนยันเบอร์โทร รับเครดิตฟรี ล่าสุด

พระสิวลีเถระในความเชื่อของไทย Superslot เพราะพระสิวลีเถระเป็นอาราหารที่มารยาทเลิศในทางลาภมาก คนไทยเชื่อว่าใครได้บูชาพระสิวลีเถระ จะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาซึ่งคนไทยยังเชื่อว่ามีผู้ที่ได้รับในสมัยพุทธกาลนั่นคือมีหญิงสาวคนหนึ่งเกิดในตระกูลพ่อค้าชื่อสุภาวดี เธอศรัทธาในศาสนาพุทธ และเคารพอย่างสูงของพระสิวลีเถระ เมื่อมารดาของเธอได้ฟังธรรมจนลึกซึ้งแล้วพระสิวลีก็อวยพรว่า“ จงมี แต่ความมั่งคั่งร่ำรวย เงินจากการค้าเงินไหลมาเทมาเพื่อตอบสนองความปรารถนาที่ปรารถนา ” หลังจากนางสุภาวดีได้รับพรจากพระสิวลีเถระไม่ว่าเธอและพ่อแม่จะไปไหนก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามี แต่ผลกำไรไหลเข้ามาทุกครั้งซึ่งนางสุภาวดีเป็นที่รู้จักของคนไทยเช่นกันซึ่งก็คือนางกวัก

พระสีวลี

ประวัติและการบูชาพระสีวลี เพื่อให้ร่ำรวย มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ

เหตุที่ท่านได้รับการยกย่องให้เป็น อรหันต์แห่งโชคลาภก็เพราะว่าในสมัยที่ท่านอยู่ในครรภ์นั้นพระนางเจ้าสุภะปวาสะ ธิดาของเจ้าเมืองโคลียาท่านอาศัยอยู่ในครรภ์มารดานานถึง 7 ปี 7 วันเพื่อชดใช้กรรมเก่าจากชาติที่แล้ว (โดยปกติเป็นคนปกติอายุครรภ์ไม่เกิน 9 เดือนและ 10 เดือนในครรภ์ ) ในเวลานั้นพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ในเมือง มีกลยุทธ์กับแม่พยายามที่จะยึดเมืองอื่นเป็นของตัวเอง แต่ไม่ใช้กำลังอาศัยกลยุทธ์ในการล้อมเมือง

ทำให้เมืองขาดการติดต่อจากโลกภายนอกผู้อยู่อาศัยในเมืองทุกคนต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ เผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอยู่กับความทุกข์ทรมานมานานกว่า 7 ปี 7 เดือน 7 วัน จึงส่งผลมาถึงคุณว่าคุณต้องทนหยุดนิ่งในครรภ์มารดานั้น แต่ด้วยอำนาจแห่งโชคชะตาที่ตามมาได้สร้างความโชคดีให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นอย่างมากโดยบอกว่าใกล้ถึงเวลาคลอดแม้ว่าแม่ของคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส แต่ก็ยังมีสติสัมปชัญญะที่ดีจึงขอให้พระสวามีไปสักการะพระบรมศาสดา บาคาร่า

ครั้งนี้พระพุทธเจ้าตรัสอวยพรพระนางว่า “ขอพระราชินีสุภาวสาธิดาของพระเจ้าโคลียาจงเป็นหญิงที่มีความสุขปราศจากโรคหนอนพยาธิเกิดบุตรชายที่หาโรคไม่พบ” ด้วยอานุภาพ # พระพุทธานุภาพของ พระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในโลกทั้ง 3 ทำให้ความทุกข์ของเธอหายไปเธอจึงได้เกิดลูกชายอย่างง่ายดาย เมื่อน้ำไหลออกมาจากหม้อเด็กน้อยจึงได้รับนามว่า ศรีวลีกุมารตั้งแต่นั้นมา และเมื่อเธอมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีการตักบาตรติดต่อกัน 7 วันในวันที่มีการตักบาตร สีวลีเด็กน้อยที่แข็งแรงเหมือนเด็กเจ็ดขวบได้ช่วยพ่อและแม่จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านพระสารีบุตรเถระได้สังเกตอยู่ตลอดเวลาจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจใน # พระและในวันที่ 7 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายท่านได้ชักชวน # พระปริยัติธรรมเพื่อบวชเป็นพระ

ซึ่งในการประกอบพิธีกรรม สรีบุตรเถระคือ พระอุปัชฌาย์สอน กรรมฐานเบื้องต้นคือ การฝึกสมาธิ 5 ประการ ได้แก่ เกศา (ผม) โลมา (ผม) ขา (เล็บ) ตา (ฟัน) ตโจ (หนัง) ให้ถือว่าทั้ง 5 ประการนี้เป็นของไม่สะอาด สิ่งสกปรกไม่ควรพันกัน เมื่อสีวลีเด็กได้ยิน สมาธินั้นและนำไปพิจารณาในขณะที่เขากำลังเอามีดโกนโกนผมเป็นครั้งแรกที่เขาได้ #สิงห์ภาพถึงมีดโกน 2 เขาได้ คาถาคามิเป็นครั้งที่สามในการทิ้งมีดโกนและเมื่อเขาโกนเสร็จคุณก็บรรลุ Arahant แม้ว่าคุณจะยังเด็กก็ตาม

ในช่วงเวลาใดก็ตามหากคุณเข้าร่วมกลุ่ม เผยแพร่ธรรมด้วยกาย # พระพุทธเจ้าจะพบว่ามีผู้มาทำบุญถวายปัจจัยไม่ขาดสายทั้งอาหารและที่พักแม้ธรรมจะถูกเผยแพร่ไปในแดนไกล ด้วยบุญคุณของพระศรีวลีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ แต่ยังได้ขยายไปถึงองค์พระรวมทั้งพระอื่นๆ เพื่อรับปัจจัยอย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธศาสนิกชนและยกย่องท่านในฐานะเอกลักขณะว่าเหนือกว่าภิกษุทั้งหลายในทาง “# ผู้มีลาภมาก” เป็นที่มาของความเชื่อว่า ท่านเป็นพระแห่งโชคลาภ และความร่ำรวยที่ไม่เคยขาดและศรัทธานี้ยังคงปรากฏชัด สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้หากใครบูชาพระสิวลีอย่างถูกต้อง Slot จะพบความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วและมีกินมีใช้ ซึ่งความศรัทธานี้ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทำให้คนทำธุรกิจหรือต้องการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในด้านเมตตามหานิยมหรือโชคลาภและความสรรเสริญดังนั้นการบูชาพระสิวลีจะขาดไม่ได้ด้วยวิธีการบูชาที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

เคล็ดลับ วิธีการบูชาพระสิวลี

ต้องเริ่มจากการหมั่นบริจาคทานในที่ๆ ยากลำบาก คือ หัวใจของการบูชาพระสิวลีให้ได้ผลดี เพราะในอดีตทุกๆ ชาติที่ผ่านมา พระสิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม ทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อย แม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพง แต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่า เพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ ดุจการได้น้ำในทะเลทราย ดุจการได้อาหารในยามหิว ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะให้พระสิวลีท่านช่วยควรจะบริจาคทาน ให้สิ่งของในผู้ยากไร้มากๆ ท่านจะได้อานิสงส์บุญมาก และต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พระสิวลีทุกครั้ง เป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญกับท่าน เพื่อให้ท่านรู้จักเรา และรับรู้ความต้องการของเราได้ มีการมอบเครื่องสักการะพระศรีวลีด้วย

  1. น้ำผึ้งผลสดดอกไม้สีขาวหรือดอกไม้หอมหรือดอกบัวทุกชนิด 3 ดอก 5 ดอกหรือ 7 ดอก
  2. น้ำสะอาด 1 แก้วโดยลอยดอกมะลิลงบนน้ำเรียบร้อยแล้ว
  3. จุดธูป 3 ดอกเทียนบูชา 1 เล่ม เทคนิคโบราณกล่าวว่าควรถวายผลไม้สดและน้ำผึ้งในวันพฤหัสบดี ในวันเสาร์ควรถวายอาหารจากทะเล หรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัวและอธิษฐานจิตให้โชคดีและประสบความสำเร็จเมื่อได้รับโชคจะได้รับความโชคดีต้องทำบุญหรือถวายพระเพื่อเสริมโชคลาภให้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

4. ชการปลุกเสกคาถาขอโชคลาภสิวลีต้องมีสมาธิที่สงบเด็ดเดี่ยวจิตใจไม่โยกเยก ฉันไม่คิดเรื่องอื่น ตามคาถาบูชาหรือหลับตาภาวนาจำอักขระ

หากสามารถสวดได้ทุกวันจนครบ 7 วันจะยิ่งดีในกรณีที่ต้องการขอโชคลาภเสริมเช่นต้องติดต่อธุระสำคัญใดๆ ในวันนั้นให้สวดคาถาบูชาพระสีวลีก่อน เมื่อเสร็จแล้วต่อด้วยคาถาแห่งโชคลาภสีวลีประจำวันตามกำลังวันนั้นจะเป็นพุทธมนต์มงคลตามปรารถนาค้าขายดีมีราศีดังต่อไปนี้

คาถา บูชาพระสิวลี

สีวะลี มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ
สิวสีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ
สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ

คาถาบทนี้ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอกบ้านเชื่อว่า จะทำให้เกิดลาภร่ำรวยในการค้าขาย สะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อศัตรูหมู่มารที่มุ่งร้าย จะกลับกลายเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติเป็นสิริมงคลชีวิตตลอดไป การสวดพระคาถาสีวลีระจำวัน ถ้าสวดได้ทุกวันจนครบทั้ง ๗ วันก็ยิ่งดี แต่ถ้าท่านจะขอลาภเป็นพิเศษ อาทิ จะติดต่อการธุรกิจสำคัญๆในวันใดวันหนึ่ง ก็สวด คาถาบูชาพระสีวลี นำก่อนหลังจากนั้นจึงสวด คาถาขอลาภพระสีวลีประจำวัน

ตามกำลังวันของวันนั้นๆเวลาไปติดต่อธุรกิจหรือกำลังค้าขายอยู่ให้ภาวนาหัวใจไว้ในใจตลอดเวลาว่า “นะ ชาลีติ ปะสิทธิลาภา” ถ้าจะให้ดีควรเสกน้ำก่อนล้างหน้า หรือสวดก่อนนอนทุกคืน ตามกำลังวัน ให้ตั้งใจอธิฐาน ขอให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปรารถนา จะเป็นเมตตามหานิยม ทางทำราชการ ดีนัก ค้าขายก็ดี ให้อาราธนานำน้ำมนต์ประพรมของจะขายง่าย ทางลาภต่างๆ ช่วยให้ราศีที่เศร้าหมองผ่องใสได้ นอกจากนั้น KRUNGTHAI BANK ยังปัดเป่าเคราะห์โศกโรคภัย คุ้มครอง ภยันตรายต่างๆ ป้องกันศัตรูทั้งปวง

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

krungthai bank

เรื่องถัดไป

SAP

เมนู