ลืม apple id

ลืม apple id หากคุณลืมรหัสผ่าน AppleID รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

ลืม apple id ขั้นตอนในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณจาก iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ที่เชื่อถือได้ คุณยังสามารถใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวได้หากไม่ได้ผลคุณอาจไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud บนอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย สำหรับ Apple ID ของคุณให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้แทน

บน iPhone

ไปที่การตั้งค่าแตะรหัสผ่านและความปลอดภัยเปลี่ยนรหัสผ่านหากลงชื่อเข้าใช้ iCloud และรหัสผ่านถูกเปิดใช้งานคุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสสำหรับอุปกรณ์ของคุณทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่ออัปเดตรหัสผ่านของคุณบน Mac สำหรับ macOS Catalina เลือกเมนู Apple Superslot การตั้งค่าระบบจากนั้นคลิกแอปเปิ้ลไอดี คลิกรหัสผ่านและความปลอดภัย หากระบบขอให้คุณป้อนรหัสผ่านแอปเปิ้ลไอดีของคุณให้คลิก “ลืม แอปเปิ้ลไอดี หรือรหัสผ่าน” และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ คุณสามารถข้ามขั้นตอนสุดท้ายด้านล่างนี้ คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน ก่อนที่คุณจะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน

Apple ID ของคุณคุณต้องป้อนรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อปลดล็อก Mac ของคุณ สำหรับ macOS Mojave, High Sierra หรือ Sierra เลือกเมนู แอปเปิ้ลไอดี การตั้งค่าระบบแล้วคลิก iCloud เลือกรายละเอียดบัญชี หากระบบขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน แอปเปิ้ลไอดี ของคุณให้คลิก “ลืม แอปเปิ้ลไอดี หรือรหัสผ่าน” และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ คุณสามารถข้ามขั้นตอนสุดท้ายด้านล่างนี้ คลิกความปลอดภัยรีเซ็ตรหัสผ่านหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน ก่อนที่คุณจะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน แอปเปิ้ลไอดี ของคุณคุณต้องป้อนรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อปลดล็อก Mac ของคุณ

ลืม apple id

ใช้หมายเลขโทรศัพท์

ในบางกรณีคุณอาจต้องรีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่เชื่อถือได้ หากคุณกำลังใช้รหัสกู้คืนเพื่อรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณคุณสามารถใช้รหัสนี้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้รหัสกู้ หากคุณไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ใดๆ ของคุณ คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID บน iPhone, iPad
หรือ iPod touch ของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวโดยใช้แอพ Apple Support หรือแอพ Find My iPhone ใช้แอพ Apple Support เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณโดยใช้แอพ Apple Support บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใช้ iOS 12 หรือใหม่กว่า เจ้าของอุปกรณ์จะต้องดาวน์ ไฮโล

โหลดแอพ Apple Support ขอให้เจ้าของอุปกรณ์เปิด App Store บน iPhone, iPad หรือ iPod touch จากนั้นค้นหา Apple Support และดาวน์โหลดแอพ จากนั้นเปิดแอพ Apple Support แล้วทำตามขั้นตอนเหล่านี้ สล็อต ภายใต้หัวข้อแตะรหัสผ่านและความปลอดภัย แตะรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID แตะเริ่มต้นใช้งานจากนั้นแตะ “Apple ID อื่นๆ ” ป้อน Apple ID ที่คุณต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน แตะถัดไปและทำตามขั้นตอนบนหน้าจอจนกว่าคุณจะได้รับการยืนยันว่ารหัสผ่าน Apple ID ของคุณถูกเปลี่ยน

ใช้แอพค้นหา iPhone

หากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณใช้ iOS 9 ถึง 12 และไม่สามารถดาวน์โหลดแอพ Apple Support ได้ให้ใช้แอพ Find My iPhone แทน เปิดแอพ Find My iPhone เมื่อหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ปรากฏขึ้น ตรวจสอบว่าช่อง Apple ID ว่างเปล่าหากคุณเห็นชื่อผู้ใช้ของคนอื่นให้ลบออก แตะลืม Apple ID หรือรหัสผ่านจากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ ไม่เห็นหน้าจอลงชื่อเข้าใช้? แตะลงชื่อออกหลังจากออกจากระบบ ตรวจสอบว่าช่อง Apple ID ว่างเปล่าจากนั้นแตะลืม Apple ID หรือรหัสผ่านแล้วทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

รีเซ็ตรหัสผ่านไม่ได้

หากคุณลองทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วและไม่สามารถเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้ แอปเปิ้ลไอดี ของคุณอาจไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud บนอุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์หรือเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยสำหรับ แอปเปิ้ลไอดี ของคุณ คุณจะต้องลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้แทน บัญชีที่มีหรือไม่มีคำถามด้านความปลอดภัย ไปที่หน้าบัญชี แอปเปิ้ลไอดี ของคุณแล้วคลิก “ลืม แอปเปิ้ลไอดี หรือรหัสผ่าน?” ป้อน Apple ID ของคุณคุณลืม Apple ID ของคุณ Slot เลือกตัวเลือกเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ จากนั้นเลือกดำเนินการต่อ เลือกวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณโดยใช้วิธีการต่อไปนี้ หากคุณมีบัญชีที่ตั้งคำถามเพื่อความปลอดภัยคุณสามารถเลือก “ตอบคำถามเพื่อความปลอดภัย” และทำตามขั้นตอนที่

เหลือ หากต้องการรับชื่อแทนให้เลือก “รับอีเมล” ในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณใช้อีเมลที่เราส่งไปยังที่อยู่อีเมลหลักหรืออีเมลสำรองของคุณ ไม่ได้รับอีเมล หากถูกขอรหัสกู้คืนแทนให้ทำตามขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยหรือการยืนยันสองขั้นตอน หน้าจอ Apple ID ที่แสดงอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านถูกส่งไปแล้ว บาคาร่า หลังจากคุณรีเซ็ตรหัสผ่านคุณจะได้รับแจ้งให้เข้าสู่ระบบอีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่ คุณอาจต้องอัปเดตรหัสผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

ยืนยันสองขั้นตอน

ไปที่หน้าบัญชี แอปเปิ้ลไอดี ของคุณแล้วคลิก “ลืม แอปเปิ้ลไอดี หรือรหัสผ่าน?” ป้อน Apple ID ของคุณเลือกตัวเลือกเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ แล้วเลือกดำเนินการต่อ คุณลืม Apple ID ของคุณหรือไม่? ป้อนคีย์การกู้คืนสำหรับการยืนยันสองขั้นตอน หน้าจอ Apple ID แสดงคีย์การกู้คืน เลือกอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้เราจะส่งรหัสยืนยันไปยังอุปกรณ์ของคุณ ป้อนรหัสยืนยัน สร้างรหัสผ่านใหม่จากนั้นเลือกรีเซ็ตรหัสผ่าน คราฟของมายคราฟ หลังจากคุณรีเซ็ตรหัสผ่านแล้วคุณจะได้รับแจ้งให้เข้าสู่ระบบอีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่ คุณอาจต้องอัปเดตรหัสผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

คราฟของมายคราฟ

เรื่องถัดไป

samsung smart switch

เมนู