สภาพ อากาศ

สภาพ อากาศ

สภาพ อากาศ

สภาพ อากาศ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 8-10 พ.ย. 63 ความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทย สล็อต ตอนบนอุณหภูมิลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียสโดยมีอากาศเย็นและมีลมแรงสำหรับร่องมรสุม ภาคใต้ตอนล่างร่วมกับมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน และภาคใต้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

Weather The monsoon trough lies across the lower South. Causing heavy rain in the lower South in some places during 8-10 Nov ’20 high pressure Or another strong force of cold air mass From China will spread to cover upper Thailand This causes the temperature to drop by 2-4 degrees Celsius in upper Thailand with cool weather. And strong winds for the monsoon trough The lower Superslot South with monsoons. North East That blows over the upper Gulf of Thailand And the South, causing more rain in the lower South With heavy rains somewhere for wind waves In the upper Gulf of Thailand there is moderate power. Wave height about 2 meters and above 2 meters in thundershower areas.

สภาพ อากาศ

ติดตามสภาพอากาศ

รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการติดตามและพยากรณ์อากาศของประเทศไทย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความแปรปรวน bet2you

สภาพอากาศ ของแต่ละภาค

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 8 – 10 พ.ย. 63 อากาศเย็นสบายและมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส Slot อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 8-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม. / ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 8 – 10 พ.ย. 63 อากาศเย็นสบายและมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม. / ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 8 – 10 พ.ย. 63 อากาศเย็นสบายและมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม. / ชม.

ภาคตะวันออก

ช่วงวันที่ 8 – 10 พ.ย. 63 อากาศเย็นลง อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม. / ชม. ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่น สูงประมาณ 2 ม.

สภาพ อากาศ

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

ช่วงของ วันที่ 7-10 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 พื้นที่และ มีฝนตกอย่าง หนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ บาคาร่า ความเร็ว 20-35 กม. / ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในบริเวณที่มีฝนฟ้า คะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 ​​องศา อุณหภูมิ สูงขึ้นสุด 30-33 องศาเซลเซียส.

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

ช่วงวันที่ 7-10 พ.ย. มีฝนฟ้ารอง คะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมี ฝนตกหนักบางที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. / ชม. ทะเลจะ มีคลื่น 1-2 เมตรห่างฝั่งประมาณ 2 ม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 ​​องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศา

กทม. และ ปริมณฑล

ส่วนวันที่ 8 – 10 พ.ย. 63 อากาศเย็นลง สบายและ มีลมแรง อุณหภูมิ จะลดลง 1-3 องศา อุณหภูมิต่ำสุดๆ 20-23 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. ต่อ ชม.

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

photopea

เรื่องถัดไป

driver nvidia

เมนู