สยามสปอร์ต

สยามสปอร์ต

สยามสปอร์ต เป็นผู้ดำเนินการด้านสื่อสารมวลชน กีฬาและนันทนาการ

สยามสปอร์ต บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Siam Sport Syndicate Public Company Limited; ชื่อเดิม: Siam Sport Publishing Limited Partnership and Siam Sport Printing Company Limited) เป็นผู้ดำเนินการด้านสื่อสารมวลชน กีฬาและนันทนาการหลายประเภท ได้แก่ หนังสือพิมพ์นิตยสารวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และมัลติมีเดีย (มัลติมีเดีย) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดยระวีล้อทองอดีตหัวหน้าข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เริ่มตีพิมพ์นิตยสารสยามกีฬาฉบับแรก และมีนิตยสารสตาร์ซอคเกอร์รายสัปดาห์ด้วยหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ บริษัท ปัจจุบันมีวิลักษณ์โลหะทองบุตรรวีเป็นประธานกรรมการ

สยามสปอร์ต

ประวัติศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2516 ระวีโลห์ทองได้ยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจากนั้นได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามสปอร์ตพับลิชชิ่งพาร์ทเนอร์ชิพ (อังกฤษ: Siam Sport Publishing Partnerships Limited) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500,000 บาทเพื่อดำเนินกิจการ ธุรกิจจัดพิมพ์นิตยสารกีฬา และรับจ้างผลิตงานพิมพ์ทั่วไป. ปัจจุบันหจก. สยามสปอร์ตพับลิชชิ่ง แม้ว่าจะยังเปิดกิจการอยู่

ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 คุณรวีได้ยื่นคำขอจดทะเบียนธุรกิจ บริษัท สยามสปอร์ตการพิมพ์ จำกัด (อังกฤษ: Siam Sport Printing Company Limited) เพื่อรับโอนกิจการเดิมของหจก. สยามสปอร์ตพับลิชชิ่ง ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัท สยามสปอร์ตพริ้นติ้ง จำกัด ยังรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ทุกประเภทเช่นโปสเตอร์โบรชัวร์รูปแบบต่างๆรวมทั้งหนังสือของสำนักพิมพ์อื่นด้วย

ปี 2533 เป็นปีที่มีการพัฒนาสูงสุดปีหนึ่งของกลุ่มสยามกีฬา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์คุณรวีได้ยื่นขอจดทะเบียน บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยรับมอบกิจการและทรัพย์สินทั้งหมดของ บริษัท สยามสปอร์ตการพิมพ์ จำกัด ซึ่งรวมเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการออกใบอนุญาตให้ทำงานต่อไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนจากนั้นในเดือนสิงหาคม บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด ได้เข้าซื้อที่ดิน 5.5 ไร่ บนถนนบางนา – ตราดกม. 5

เพื่อก่อสร้างสำนักพิมพ์โรงพิมพ์และคลังสินค้าในอนาคต

บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5,000,000 บาทต่อมาเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533 บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บาทเพื่อขยายกำลังการผลิต ในส่วนเครื่องจักรและในช่วงเวลาเดียวกันนี้ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537 บริษัท สยามสปอร์ต

ซินดิเคท จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าของที่ระลึกจากสโมสรฟุตบอลในอังกฤษ เพื่อขายในประเทศไทยซึ่งต่อมาได้พัฒนาไปสู่การเปิดร้านสตาร์ซอคเกอร์เพื่อขายสินค้าเหล่านี้โดยเฉพาะเช่นกัน จากนั้นในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2538 สยามสปอร์ตกรุ๊ปได้ปรับโครงสร้างการบริหารใหม่โดยนำ บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด จดทะเบียนเป็น บริษัท มหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการเท่านั้น

และแยกธุรกิจอื่นออกไปเป็น บริษัท ย่อยเพื่อแบ่งธุรกิจให้ชัดเจนเช่นธุรกิจผลิตงานพิมพ์ทั้งภายในและภายนอกโดยใช้ชื่อ บริษัท ว่า Kylen Printing Co. , Ltd . (เปลี่ยนชื่อจากบจก. สยามสปอร์ตพริ้นติ้ง) ซึ่งมีนายระวิเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 45% ของทุนจดทะเบียนธุรกิจนำเข้าขายปลีกของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาจากต่างประเทศมี บริษัท กับวรรคส. โปรโมชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจถือสิทธิ์รายการกีฬาเพื่อบันทึกลงสื่อต่างๆ

สยามสปอร์ต

Siam Sport

Siam Sport Siam Sport Syndicate Public Company Limited (English: Siam Sport Syndicate Public Company Limited; Former name: Siam Sport Publishing Limited Partnership and Siam Sport Printing Company Limited) is a mass media operator. Many types of sports and recreation include newspapers, magazines, radio broadcasting. Radio, television and multimedia (Multimedia) Founded in 1973 by Rawee Lorthong, former head of sports news, Thairath newspaper. Started to publish the first issue of Siam Sports magazine.

And there is a weekly Star Soccer magazine with Siam Sports Daily newspaper, which is a publication that has made famous for the company.In 1973, Ravi Lohthong submitted a letter of resignation to the head of sports news, Thairath newspaper, and then requested to register Siam Sport Publishing Partnership Limited Partnership (English: Siam Sport Publishing Partnerships Limited) with the registered capital. Beginning of 500,000 baht to operate the business Business of publishing sports magazines And hire for general printing Currently, Siam Sport Publishing Ltd.

อ่าต่

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

แอดมินเพจ สล็อต

เรื่องถัดไป

รวม pdf

เมนู