อีเมล์

อีเมล์

อีเมล์ E-mail คืออะไร Email มีอะไรบ้าง และคำย่อที่พบได้บ่อย

อีเมล์ อีเมลเป็นสิ่งพื้นฐานสำหรับการสื่อสารทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ยังเป็นการสื่อสารไร้พรมแดนที่ไม่มีวันเลือนหายไปในโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพราะไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัย E-mail ก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารอยู่ดี

E-mail คืออะไร ?

Electronic-Mail หรือที่หลายคนรู้จักในความเชื่อว่า E-Mail คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในการรับ – ส่งสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งจะรับ – ส่งผ่านเครือข่ายส่วนกลางนั่นคืออินเทอร์เน็ต (Internet) โดยใช้การส่งจดหมายแบบเดียวกันทางไปรษณีย์ธรรมดา คือการเขียนข้อความภายในด้วยชื่อของผู้ส่งชื่อผู้รับจากนั้นคลิกคำสั่งเพื่อส่งข้อความไปยังผู้รับ โดยทั้งชื่อผู้ส่ง และชื่อผู้รับจะต้องผ่านการลงทะเบียนรู้จักกันในชื่อ E-mail Address หากผู้รับไม่อนุญาตข้อความ ข้อความจะถูกเรียกว่าสแปม สล็อต

อีเมล์

รูปแบบอีเมล

เมื่อคุณคลิกที่ตัวเลือกในการเขียนอีเมลจะมีองค์ประกอบสองส่วนที่แตกต่างกัน :

  1. ส่วนหัว หรือ ส่วนหัวมีลักษณะเหมือนช่องว่าง กรุณากรอกรายละเอียด ข้อมูลที่ต้องกรอกจะคล้ายกับที่อยู่ในซองจดหมาย จะประกอบด้วย

ที่อยู่อีเมลของผู้ส่งซึ่งในปัจจุบันอาจมองไม่เห็น
ที่อยู่อีเมลของผู้รับ คาสิโนออนไลน์
หัวข้อเนื้อหาภายในเพื่อให้ผู้รับสามารถเข้าใจอย่างคร่าวๆในหัวข้อของการสื่อสารนี้

  1. เนื้อความหรือเนื้อความเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่สามารถพิมพ์ได้ เช่นเดียวกับการพิมพ์ใน Word คุณสามารถแนบเอกสารรูปภาพวิดีโอหรือลิงก์ไปยังข้อมูลได้ พร้อมอีเมลเพื่อส่งไปยังผู้รับ

รูปแบบการใช้อีเมล

1.แอพพลิเคชั่นแบบปิด หรือออฟไลน์ ซึ่งใช้งานโดยไม่ต้องผ่านเครือข่ายส่วนกลาง (Internet) ซึ่งทำได้โดยดาวน์โหลดแยกข้อมูลในอีเมลและจัดเก็บไว้ในโปรแกรม หรือภายในคอมพิวเตอร์ก่อนเมื่อมีข้อความเข้ามาในอีเมลทำให้สามารถเปิดดูข้อมูลอีเมลบนเครื่องได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนกลางอย่างไรก็ตามการใช้งานแบบปิดยังคงมีข้อเสียอยู่ นั่นคือเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนกลางหากมีข้อความ หรืออีเมลใหม่เข้ามาพวกเขาจะไม่สามารถค้นหาได้ Superslot

2.แอปพลิเคชันแบบเปิด หรือออนไลน์ เป็นสิ่งที่ใช้กันทั่วไป นั่นคือทั้งผู้รับและผู้ส่งมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนกลาง ทำให้สามารถรับหรือส่งอีเมลได้ทันทีข้อเสียของการใช้งานนี้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนกลาง หากการเชื่อมต่อมีปัญหาจะทำให้การรับ และส่งอีเมลมีปัญหาเช่นกัน

3.แอปพลิเคชันที่ไม่ได้เชื่อมต่อเป็นการรวมกันของแอปพลิเคชันแบบปิด และแบบเปิด มันจะอาศัยการรวบรวมข้อมูล หรืออีเมลลงในโปรแกรมก่อน อนุญาตให้เครื่องรับใช้โหมดปิดเพื่อลดภาระในการเชื่อมต่อ และคอมพิวเตอร์ทำงานจากนั้นเมื่อผู้รับต้องการแก้ไขข้อความ หรือส่งอีเมลตอบกลับไปยังผู้ส่งก็จะเปลี่ยนเป็นการเปิดแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนกลาง เพื่อให้สามารถส่งอีเมลตอบกลับไปยังผู้ส่งได้

อีเมล์

รูปแบบชื่อที่อยู่อีเมล

เมื่อสมัคร Email Address ข้อมูลส่วนตัวจะถูกป้อน ทั้งชื่อ – นามสกุลวันเดือนปีเกิดและที่อยู่เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ ส่วนชื่อมีรูปแบบเดียวกัน: [email protected]

ส่วนแรกชื่อของคุณ คือ ข้อความหรือชื่อที่คุณสามารถสร้างได้ จะสอดคล้องกับชื่อของตนหรือไม่ แต่ชื่อที่สร้างจะต้องไม่เหมือนกับชื่อที่มีอยู่แล้ว
@ ลงชื่อเพื่อแยกชื่อและชื่อเว็บไซต์ Slot
domain.com คือ ชื่อของเว็บไซต์ที่ใช้ในการสมัครที่อยู่อีเมลเช่น gmail.com, outlook.com, yahoo.com และ hotmail.com

คำย่อทั่วไปที่พบใน EMAIL

ตัวย่อส่วนใหญ่ปรากฏในอีเมล เป็นคำปกติที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน คำย่อเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ คำศัพท์บางคำจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อที่จะใช้อย่างถูกต้อง

TBA ย่อมาจาก To be ประกาศหมายถึงจะประกาศในภายหลัง
TBD ย่อมาจาก To be Determ หมายถึงการกำหนดในภายหลัง
TBC ย่อมาจาก To be confirm หมายถึงการยืนยันในภายหลัง
BTW ย่อมาจาก By the way หมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่ง
FYI ย่อมาจาก For you information หมายถึงแจ้งแจ้งหรือเป็นข้อมูล
CC ย่อมาจาก Carbon copy หมายถึงการส่งสำเนาที่จะส่งพร้อมรับทราบโดยไม่ต้องตอบกลับ
FW ย่อมาจาก Forwarded message หมายถึงการส่งอีเมลที่ได้รับไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
RE ย่อมาจาก Reply หมายถึงการตอบกลับอีเมล

ประโยชน์ของ E-Mail

ประโยชน์ของการใช้ E-mail คือ รวดเร็ว และสามารถส่งข้อความถึงใครก็ได้ทั่วโลก สามารถรับ และส่งข้อความเอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอหรือลิงค์ของข้อมูล ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลดการใช้กระดาษ และวัสดุสิ้นเปลืองอีกด้วย คุณยังสามารถสมัครที่อยู่อีเมลสำหรับการทำธุรกรรมต่าง ๆ บนเครือข่ายส่วนกลาง เช่น Internet Banking, Social Network เป็นต้นเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้อีกด้วยที่สำคัญผู้ส่งสามารถส่งเอกสารได้ไม่ จำกัด ประหยัดเวลาในการส่งเนื่องจากสามารถส่งต่ออีเมลถึงกันได้ และสามารถส่งไปยังผู้รับหลายคนในเวลาเดียวกัน

E-Mail เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีทั้งความสะดวกประหยัดทรัพยากรและยังใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้ได้อีกด้วย จึงถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมต่างๆบนอินเทอร์เน็ต และเป็นเทคโนโลยีที่คงอยู่ตลอดไปอีกด้วย

อีเมลอีเมลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล

อีเมลคือจดหมาย ที่ใช้ในการรับส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บางส่วนใช้เฉพาะภายในบางส่วนใช้เฉพาะภายนอกองค์กรเท่านั้น (สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออินเทอร์เน็ต) การใช้งานก็เหมือนกับที่เราพิมพ์คำแล้วคลิกคำสั่ง เพื่อส่งออกจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Email Address ส่วนใหญ่ในการส่งข้อมูล

รูปแบบชื่อที่อยู่อีเมลจะเป็น [email protected]
1. yourname เป็นชื่อที่เราสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ (แต่ต้องไม่เหมือนกับของคนอื่น)
2. เครื่องหมาย @ เพื่อแยกชื่อและชื่อเว็บไซต์หรือชื่อโดเมน
3. sanook.com คือ ชื่อของเว็บไซต์หรือโดเมนเนม บาคาร่า

ประเภทการส่งอีเมล

1. ส่งและรับโดยใช้โปรแกรมอีเมลเฉพาะเช่น Outlook Express, Eudora
2. ส่งและรับผ่านเว็บไซต์เช่น www.sanook.com, www.yahoo.com
3. ส่งและรับผ่าน Web Browser เช่น Netscape, IE เป็นต้น

การส่งและรับอีเมลประเภท 1 โดยปกติจะต้องมีการกำหนด Configuration เพื่อกำหนด Incoming Mail และ Outgoing Mail Server ซึ่งจะทำให้เช็คเมลได้ยากเนื่องจากบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง หรือบางคนอาจจะต้องเดินทางบ่อยจึงไม่ค่อยสะดวกดังนั้นแบบที่สอง คือเช็คอีเมลผ่านเว็บไซต์ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเนื่องจากไม่จำเป็นต้องกำหนด All Configuration เพียงแค่สมัครเป็น สมาชิกกับเว็บไซต์ที่ให้บริการเพียงจำ User name และ Password ก็สามารถตรวจสอบ E-mail ได้จากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก (การลงทะเบียน E-mail แบบที่ 2 เป็นบริการฟรี!)


Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

Hotpot

เรื่องถัดไป

เพื่อนรัก

เมนู