โทน

โทน

โทน เครื่องหนังในวงการดนตรีไทย

โทน เป็นชื่อ เครื่องหนังในวงการดนตรีไทย ยังคงเป็นคำที่มีปัญหาเพราะบางท่านอธิบายว่า “โทน” เป็น “ตาพล” หรือ “ตาพล” ว่า “โทน” และยังสามารถเรียก “ตาพร” “โทน” ได้อีกด้วย แต่ตาพลเป็นเครื่องกรองหนังสองหน้า จะว่าไปในกรณีนี้ก็คือเปลไกวด้านเดียวมีสายเร่งเสียงจากขอบหนังถึงคอ มีหางยื่นออกมาจนทำให้“ โทนทับ” เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าเป็นวรรณยุกต์หรือตะโพน ซึ่งยังคงนิยมเรียกอีกแบบหนึ่งว่าวรรณยุกต์ทับนี้ถูกใช้ในวงเหล้ามาช้านานแล้ว เป่าขลุ่ยขลุ่ยเพียงออบาสคาปิตีโทนเสียงมากกว่าตะโกน “หรือทำนองนั้น” ปี่ขลุ่ยเหนือฆ้องกลองโทน “มี 2 ประเภทคือโทนแชททรีและโทนเสียงมหารีชนิดหนึ่ง สล็อต

โทนและรำมะนาเป็นชื่อกลองทั้งหมด ที่เราคงเคยได้ยินกันมาโดยเฉพาะรำมะนาเรื่องนี้มีอธิบายไว้อย่างละเอียดในสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคคีตะ – มโหรีฉบับราชบัณฑิตยสถานว่าโทนเป็นเครื่องดนตรีประเภทกลองเดิมเรียกทับหุ่นปั้นด้วยดินปั้นคล้ายกรวย ที่ปลายบานเป็นดอกลำโพงขึงหนังหน้าเดียวมีสายเร่งเสียงจากขอบหนังถึงคอตีด้วยมือเดียวมืออีกข้างหนึ่งปิดลำโพง เพื่อช่วยให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันให้ใช้การตีเป็นจังหวะเพื่อกำกับทำนองเพลงตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเล่นในวงมโหรีเครื่องที่สี่และวงที่หก ปัจจุบันนิยมเล่นประเภทเครื่องสาย Superslot

ไม่นิยมเล่นในวงปี่พาทย์รำมะนาเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะ เป็นกลองหน้าเดียวหน้ากลองที่เปิดหนังบานออกตัวกลองสั้นรูปร่างคล้ายกะละมัง สันนิษฐานว่าจำลองมาจากเครื่องดนตรีมลายูที่เรียกว่ารีบานาซึ่งมีสำเนียงคล้ายกัน รำมะนามีสองประเภทคือรำมะนาสำหรับสวดและรำมะนาสำหรับเพชร รำมะนาสำหรับวงดนตรีมาฮารีมีขนาดเล็กกว้างประมาณ 26 เซนติเมตรและกลองสูง 7 เซนติเมตร ไม่มีเสียงแต่สายที่เรียกว่า gusset ใช้สำหรับพยุงด้านในรอบๆ Slot หน้ากลองเมื่อหน้ากลองหย่อนจะช่วยให้เสียงสูงและไพเราะ

เช่นเลี่ยมด้วยงาช้างหรือไม้ฝังสลับสีรำมะนาสำหรับกรวยขนาดหน้ากลองกว้างประมาณ 48 เซนติเมตรหน้ากลองสูง 13 เซนติเมตร และใช้ลิ่มเร่งเสียงรำมะนาชนิดนี้เดิมใช้ในการร้องเพลงซาลาเปา สันนิษฐานว่าจำลองมาจากชวาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บาคาร่า

ต่อมาใช้ในการเล่นเพชร สามารถใช้เป็นรำมะนาได้หลายแบบ นักฆ่านั่งเป็นวงกลมและร้องไห้เป็นคู่ โทนและรำมะนาในเครื่องสายไทยเครื่องเดียวเป็นเครื่องตีแบบหน้าเดียว ต้องตีให้สอดสลับคลุกคลีไปในทางเดียวกันมีหน้าที่ควบคุมจังหวะแสดงรสนิยมและสำเนียงของเพลงในภาษาต่าง ๆ และกระตุ้นให้เกิดความสนุกสนาน ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องแชร์

Tone

Tone or override the word “tone” used as a name for leather goods in the Thai music industry. Still a problem word Because some of you have described it as “Ton” as “Ta Phon” or “Ta Phon” .

but Ta Phon is a two-sided leather strainer.

To say In this case, it is a single-sided stretcher There is a line to accelerate the sound from the edge of the leather to the neck. It has a tail protruding to the point that so as not to be mistaken for a tone or tabor. Which is still popularly called another kind, this overriding tone has been used in the band for a long time. Blowing the flute, sordid, baskapi, hitting the tone over shouting “or like that There are two types of “Pi flute over the gong drum tone”,
which is a kind of chattree tone and one kind of mahari tone.

Tone and tambourine are all names of drums. Which we have probably heard of each other, especially the tambourine This story is described in detail in the Encyclopedia of Thai Music Terminology. Kita Region – Orchestra The version of the Royal Academy that Tone is a drum type instrument, originally called Tub Puppet, made of clay, resembling a cone. At the end of the bloom into a loudspeaker Stretched with a single leather face There is a line to accelerate the sound from the edge of the leather to the neck.

อ่าต่

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ปริศนา

เรื่องถัดไป

the face thailand

เมนู