โลกร้อน

โลกร้อน

โลกร้อน

โลกร้อน เป็นหนึ่งในคำยอดนิยมที่คนทั่วโลกรู้จักกันดี เนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงในช่วงหลังไม่ว่าจะเป็นฝนหลงฤดูอากาศร้อนหรืออากาศหนาวจัดจนมีหิมะตกลงมาเป็นครั้งแรกในหลายพื้นที่รวมทั้งภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ กำลังส่งสัญญาณถึง บอกเราว่า “ภาวะโลกร้อน” ไม่ใช่สิ่งที่เราละเลยได้ ละเลยได้อีกต่อไปวันนี้กระปุกดอทคอมมีเรื่องราวของ “ภาวะโลกร้อน” มาบอกให้คุณได้นำไปปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในโลกของ สล็อต

 • ภาวะโลกร้อนคืออะไร? อะไรคือสาเหตุของภาวะโลกร้อน?
  ภาวะโลกร้อนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ นั่นทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นเราจึงเรียกมันว่าภาวะโลกร้อน กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนคือกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเช่นการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยตรงเช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงและการเพิ่มปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมคือการตัดไม้ทำลายป่า Superslot
  ปรากฏการณ์เรือนกระจกหมายถึงวิธีที่ชั้นบรรยากาศของโลกทำหน้าที่เหมือนแก้วที่ปล่อยให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ทะลุพื้นผิวโลก แต่มันจะดูดซับรังสีคลื่นยาวที่โลกปล่อยออกมาจากการปล่อยออกนอกชั้นบรรยากาศทำให้โลกไม่หนาวมากในตอนกลางคืนบรรยากาศเป็นเหมือนผ้าห่มผืนใหญ่ที่ปกคลุมโลก ก๊าซที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านได้ แต่ไม่สามารถหลบหนีรังสีคลื่นยาวที่โลกปล่อยออกมานอกชั้นบรรยากาศเรียกว่าก๊าซเรือนกระจก
โลกร้อน

ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญคืออะไรและได้มาอย่างไร?
ก๊าซเรือนกระจกหลักคือคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนและไนตรัสออกไซด์ Slot

 1. คาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรมและการตัดไม้ทำลายป่า
 2. ก๊าซมีเทนเกิดจากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตในบริเวณที่มีน้ำขังเช่นนาข้าว mega888
 3. ไนตรัสออกไซด์ผลิตโดยอุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิต และการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในการเกษตร

รู้ได้อย่างไรว่าโลกร้อนขึ้น? และในอนาคตอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นกี่องศาเซลเซียส?
จากการติดตามความผันผวนของอุณหภูมิโลกพบว่าในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2539 – 2548 เป็นอุณหภูมิเฉลี่ยที่อบอุ่นที่สุด
หากไม่มีมาตรการใด ๆ ในการยับยั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้น 1.5-4.5 องศาเซลเซียสภายในปี 2100

 • ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร?
  เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลก รวมทั้งประเทศไทยมีสัญญาณของผลกระทบกล่าวคือภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2549 ซึ่งอยู่ในช่วงต้นฤดูหนาวสูงกว่าปกติ 1.7 องศาซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 ในรอบ 56 ปีของประเทศและในเดือนธันวาคม 2549 อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปกติประมาณ 1 องศา ( 24 องศาเซลเซียส)

สภาพอากาศเป็นอย่างไรใน 10 ปีที่ผ่านมาในประเทศไทย?
จากการศึกษา 54 ปีตั้งแต่ปี 2494 ซึ่งเป็นปีแรกที่วัดข้อมูลพบว่าอุณหภูมิในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งอุณหภูมิเฉลี่ย (รูปที่ 1) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (รูปที่ 2) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (รูปที่ 3) ในขณะที่ปริมาณน้ำฝนและวันฝนตกมีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 4 และ 5) แม้ว่าจะมากกว่า 10 ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งปีปริมาณฝนและจำนวนวันฝนตกมากกว่าปกติ มากกว่าที่จะต่ำกว่าปกติ

ในปี 2550 โลกและประเทศไทยอากาศเป็นอย่างไร
การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกเก็บพลังงานความร้อนได้มากขึ้น ส่งผลให้สมดุลพลังงานโลกเปลี่ยนอุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศที่พื้นผิวโลกสูงขึ้น คลื่นความร้อนเกิดบ่อยและรุนแรง ซึ่งจะส่งผลให้เหตุการณ์ต่างๆเช่นฤดูกาลปริมาณและการกระจายของน้ำฝนเปลี่ยนแปลงไป ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเนื่องจากน้ำแข็งขั้วโลกกำลังละลายน้ำทะเลขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นพายุและภัยพิบัติที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปี 2550 บาคาร่า สภาพอากาศโดยทั่วไปของโลก คาดว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นส่งผลให้อากาศร้อนจัดอีกปี
สำหรับประเทศไทยในปี 2550 คาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะมีฝนตกมากกว่าปกติ โดยเฉพาะในฤดูร้อนและต้นฤดูฝนและฤดูฝนจะมาเร็วกว่าปกติและในช่วงฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศสูงกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี

หากไม่มีการช่วยกันแก้ปัญหาโลกร้อนในวันนี้จะส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทยในอนาคต

 1. ทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงกระบวนการระเหยและกลั่นตัวเร็วขึ้นหมายความว่าฝนอาจจะตกบ่อยขึ้น แต่น้ำก็จะระเหยเร็วขึ้นเช่นกันทำให้ดินแห้งเร็วกว่าปกติในช่วงฤดูปลูก
 2. ผลผลิตทางการเกษตรจะลดลง นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรงจากอุณหภูมิฝนในช่วงฤดูปลูก นอกจากนี้ยังเกิดจากผลกระทบทางอ้อมคือการระบาดของโรคพืช ศัตรูพืชและวัชพืช
 3. สัตว์น้ำอพยพตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล แหล่งตกปลาที่สำคัญของโลกจะเปลี่ยนไป
 4. มนุษย์จะเสียชีวิตเนื่องจากความร้อนมากขึ้น เชื้อโรคในเขตร้อนเพิ่มขึ้น ปัญหามลพิษทางอากาศในเมืองทวีความรุนแรงมากขึ้น
 • คนไทยจะช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร?

เพื่อไม่ให้ประชากรโลกรวมทั้งประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. จึงควรร่วมมือกันรักษาสมดุลธรรมชาติให้ยาวนาน ตามมาตรการต่อไปนี้

Today the word “Global warming” is one of the most popular words known to people around the world. Because of the extreme weather conditions in the latter Whether it is rain, lost in the season Hot weather Or cold weather that caused snow to fall for the first time in many areas, including natural disasters that are becoming more and more severe, are signaling to tell us that “Global warming” is not something we can ignore. Can be ignored anymore today, the jar has a story of “Global warming” to tell you to put into practice To bring about change for the better in the world of

 • What is global warming? What are the causes of global warming?
  Global warming refers to climate change caused by human action.

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

พานไหว้ครู

เรื่องถัดไป

we by the brain

เมนู