Google Analytics

Google Analytics

Google Analytics

Google Analytics เป็นบริการฟรีของ Google ที่ช่วยสั่งให้เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของตนเพื่อวิเคราะห์ผลงานไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าโฆษณาการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และอื่น ๆ การค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เยี่ยมชมเช่นผลิตภัณฑ์บริการและภาษาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรากล่าวคือ Google Analyticsเป็นเครื่องมือในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จะทำให้เราทราบถึงปัญหาหรือโอกาสต่างๆ สดและสามารถใช้ในการสนทนาทางธุรกิจเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณเล็กลงและมียอดขายเพิ่มขึ้น

สิ่งที่ Google Analyticsรวบรวมไว้สำหรับเราคือการจัดเก็บทุกสิ่งที่เราต้องการและหลาย ๆ อย่างเป็นหลักการทั่วไปที่ควรพูดถึง แต่ขออนุญาตเฉพาะเจ้าของเว็บไซต์ที่สำคัญและมีประโยชน์เท่านั้น ลำแสงส่วนใหญ่

Google Analytics

Google Analyticsสามารถรวบรวมยอดขายที่เกิดจากการเข้าสู่ช่องทางด้วยการรวมเข้ากับเอเจนซี่ต้นทุนการโฆษณาทำให้เรารู้ว่าช่องทางใดเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเงิน เส้นทางสู่ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของยอดขายที่สร้างขึ้นจำนวนคำสั่งซื้อหรือกลยุทธ์การสมัครสมาชิกสิ่งนี้ทำให้เราสามารถกำหนดกระบวนการใช้สื่อประเภทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Google Analyticsยังสามารถบอกได้ด้วยว่าคนที่เข้าชมไซต์เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโดยประมาณข้อมูลนี้ทำให้เราทราบว่าใครคือกลุ่มหลักที่สร้างยอดขายได้มากที่สุดซึ่งเป็นลำดับความสำคัญของเรา
ในระบบระเบียบการใช้งานเว็บไซต์Google Analytics จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหน้าที่ดูเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์และที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลที่บอกให้เราทราบว่ามีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กี่คน เราหรือไม่อะไรขายดีอะไรขายไม่ได้ซึ่งข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกถ่ายทอดและมาในรูปแบบของรายงานที่อ่านง่ายสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงทันที

ห้องรายงานหลัก 4 ห้องในGoogle Analytics: ผู้ชมการได้มาพฤติกรรมและ Conversion
ห้องรายงานหลัก 4 ห้องในGoogle Analytics
รายงานผู้ชม
ผู้สื่อข่าวกลุ่มนี้แยกเป็นซับพอร์ตอีกมากมาย แต่โดยรวมแล้วเป็นพอร์ตที่แสดงข้อมูลของผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในต่างประเทศสถานที่ตั้งและความสนใจของพอร์ต ส่วนนี้ช่วยให้เราทราบว่าใครคือกลุ่มชายและหญิงหลักที่เป็นลูกค้าของเราช่วยให้เรากำหนดเป้าหมายการแข่งขันได้ดีขึ้น

รายงานรวมผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และยอดขายทั้งหมด

รายงานการได้มา
ผู้สื่อข่าวกลุ่มนี้คือรายชื่อรายงานที่แสดงการเข้าชมเว็บไซต์ของเราว่าผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามาจากไหนเช่นจาก facebook อีเมลค้นหาหรือจากเว็บไซต์อื่นที่มีลิงก์ ในส่วนนี้ของเว็บไซต์ของเรายังมีรายงานที่แสดงข้อมูลจากโฆษณาใน Adwords ที่จะแนะนำและนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโฆษณาสำหรับผู้ที่ซื้อโฆษณา Google Adwords ไปแล้ว เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในช่วงเริ่มต้น

ตัวอย่างของรายงานแชแนลที่จะแสดงการเข้าชมยอดขายและคำสั่งซื้อที่ทำผ่านทางการตลาดในแต่ละช่องทาง
รายงานพฤติกรรม
เป็นรายงานชุดที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่นเข้าเว็บไซต์หน้าไหนหน้าไหนออกหน้าไหนใช้เวลานานในการเข้ามาและค้นหาสินค้าอะไร การใช้เว็บไซต์หน้าใดมีความสำคัญซึ่งเป็นปัญหาและต้องการการแก้ไขโดยเฉพาะข้อมูลการค้นหาสินค้าบนเว็บไซต์ของเราซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการตลาด

ตัวอย่างของรายงานโฟลวพฤติกรรมที่ช่วยให้เราเห็นกลไกการใช้งานไซต์และลิงก์ที่ใช้งานอยู่ในแต่ละหน้า
รายงานการแปลง
นี่คือรายงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในการวิเคราะห์ของเราเช่นการสั่งซื้อสินค้าการลงทะเบียนเป็นสมาชิกสำหรับเว็บไซต์ที่บ้าคลั่งรายงานกลุ่มนี้มีความจำเป็นมากเนื่องจากจะช่วยกำจัดข้อมูลที่สามารถลงลึกไปถึงคำสั่งซื้อสิ่งที่ขายได้ สิ่งที่ขายไม่ดีในแต่ละวันโดยมียอดขายเป็นประจำ Google Analyticsยังมีฟีเจอร์ Enhanced E-commerce ซึ่งเป็นระดับ Advance สำหรับเว็บ

ตัว อย่าง ราย งาน ประสิทธิ ภาพ ผลิต ภัณฑ์ ที่ แสดง ราย ละ เอียด ของ สิน ค้า แต่ ละ ราย การ SKU ที่ ขาย เช่น จำนวน ชิ้น ยอดขาย
ตอน นี้ เรา เข้าใจ แล้ว ว่า การ วิเคราะห์ ของ Google คือ อะไร มี ประโยชน์ เล็ก น้อย ส่วน ต่อ ไป ที่ ฉัน ต้อง การ ทำ ความ เข้าใจ คือ ความ หมาย ของ คำ ว่า “การวิเคราะห์” Quantitative (ข้อมูลเชิงปริมาณ) และ เชิง คุณ ภาพ (Qualitative data) เพื่อ ใช้ ข้อมูล ที่ ได้ รับ ใน ช่อง ทาง การ ตลาด ออนไลน์ (เว็บไซต์แอพมือถือ ฯลฯ ) อย่าง ต่อ เนื่อง เพื่อ ให้ ได้ รับ คะแนน ที่ ดี ใน ขณะ ที่ ผล ลัพธ์ ตาม เป้า หมาย ทาง ธุรกิจ

กระ บวน การ ใน การทำ Analytics เพื่อ ให้ เกิด การ ปรับ ปรุง ที่ ดี ขึ้น อย่าง ต่อเนื่อง

  1. measure ขั้นตอนแรกคือการวัดผล ซึ่งจะต้องมีสร้าง measurement plan ก่อน ที่สำคัญที่สุดคือต้องมี Goal นั่นเอง
  2. report หลังจากสามารถที่จะวัดผลได้แล้ว ก็ต้องมีการสร้างรีพอร์ทในรูปแบบที่อ่านได้เข้าใจง่าย สามารถนำไปทำงานต่อได้
  3. analyse ขั้นตอนที่สามคือการวิเคราะห์รีพอร์ท ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะทำให้เราสามารถพบปัญหาและโอกาสที่น่าจะเป็น แล้วนำมากำหนดเป็น Hypothesis หรือข้อสันนิษฐาน ขึ้นมาเพื่อจะนำมาทดสอบในขั้นตอนถัดไป
  4. test คือการนำ Hypothesis มาทดสอบเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด
  5. improve เมื่อวัดผลจากการทดสอบแล้ว ก็สามารถนำผลที่ได้มาปรับใช้งานจริง ซึ่งจะทำให้เกิดการ improvement หลังจากนั้นการทำงานจะกลับไปที่ขั้นตอน measurement อีกคร้ง

กระ บวน การ ทั้ง หมด นี้ ถือ เป็น สิ่ง จำ เป็น ที่ คน ทำ Analytics จะ ต้อง ทำ เป็น ประจำ สม่ำ เสมอ เพื่อ ที่ จะทำให้เกิดการปรับปรุงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อ่าต่

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

hao123

เรื่องถัดไป

Java

เมนู