jobbkk

jobbkk

jobbkk เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก ผู้ประกอบการ

jobbkk ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกผู้ประกอบการและสมาชิกผู้สมัครงานในการใช้เว็บไซต์ COM เพื่อให้สมาชิกในองค์กรของสมาชิกผู้ประกอบการนอกจากนี้เพื่อให้สมาชิกผู้สมัครงานได้มีโอกาสทำงานตามสาขาอาชีพประสบการณ์ , ความสามารถและ / หรือตอบสนองความต้องการของสมาชิกผู้สมัครงาน บริการคุณภาพของสื่อเพื่อชุมชนคนทำงานตัวจริงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการโดยขอสงวนสิทธิ์ Superslot ในการแก้ไขแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดเงื่อนไขเนื้อหาต่างๆ บนไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / หรือด้วยความยินยอมของคุณ แต่อย่างใดเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำจำกัดความ

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ “คำ” ต่อไปนี้มีความหมายที่ระบุไว้ โฆษณา” หมายถึงประกาศบุคคลเพื่อรับสมัครงานใดๆ และรวมถึงโฆษณาต่างๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ COM”ผู้ใช้” หมายถึงผู้ที่ขอใช้เว็บไซต์ COM “ผู้สมัครสมาชิก” หมายถึงผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกผู้สมัครงานกับ COM และได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Operator Member” หมายถึงบุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกผู้ประกอบการกับ .COM และได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Slot “ชื่อผู้ใช้” หมายถึงชื่อที่ผู้ใช้ตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตจาก COM เพื่อเข้าใช้บริการ “รหัสผ่าน” หมายถึงรหัสที่กำหนดโดยผู้ใช้ และได้รับอนุญาต

jobbkk

ขอบเขตการให้บริการ

สมาชิกผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกผู้สมัครงานต้องให้ข้อมูลโดยละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครเพื่อใช้บริการอย่างครบถ้วนและตามความเป็นจริงหากตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกผู้ดำเนินการและสมาชิกผู้สมัครงานให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและ / หรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความจริงเราขอสงวน สิทธิ์ในการระงับหรือยุติการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ และสมาชิกที่สมัครงานนั้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้านอกจากนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ สล็อต (ถ้ามีสมาชิกผู้ประกอบการในธุรกิจนายหน้าประกันภัยหรือตัวแทนขาย (ทุกประเภทเช่นประกันภัยประกันอุบัติเหตุประกันชีวิต ฯลฯ ) ธุรกิจขายตรงการตลาดชั้นเดียวหรือหลายชั้น ธุรกิจที่กำลังมองหาสมาชิกหรือแชร์ลูกโซ่ธุรกิจเงินกู้บัตรเครดิตสถาบันการเงินหรือธุรกิจอื่นใด

ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับที่กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถใช้บริการCOM

ได้หากตรวจพบในภายหลังว่าเป็นสมาชิกผู้ประกอบการในธุรกิจหรือที่นั่น เป็นเหตุผลที่เชื่อได้ว่าเป็นธุรกิจ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้แอบแฝงเข้าใช้บริการ COM ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการให้บริการแก่สมาชิกโอเปอเรเตอร์ โดยไม่ต้องแจ้งเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้านอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ สมาชิกผู้ปฏิบัติงานที่มีพฤติกรรมหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าพฤติกรรมใดๆ หรือทั้งหมดตามข้อ 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 และ 2.3.4 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการให้บริการแก่สมาชิกผู้ดำเนินการ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สมาชิกผู้ดำเนินการ ค้นหาโปรไฟล์ของผู้สมัครงาน มากกว่า 150 คนต่อวัน

หรือสมาชิกผู้ประกอบการไม่ ได้รับการโพสต์สำหรับงานใดๆ หรือมีการค้นหาประวัติของสมาชิกผู้สมัครงานที่ไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่สมาชิกผู้ประกอบการโพสต์ไว้ มีเรื่องร้องเรียนจากผู้สมัครงานว่าได้รับเชิญจากสมาชิกนายจ้างให้เข้าร่วมงานในตำแหน่งที่สมาชิกผู้สมัครงานระบุไว้อย่างชัดเจนในประวัติย่อว่าเป็นอาชีพหรือประเภทธุรกิจที่ผู้สมัครงานที่ไม่ต้องการจะทำงานด้วย ข้อมูลเท็จปลอมแปลงเอกสารหรือแอบอ้างชื่อสถานประกอบการแม้ว่าสมาชิกผู้ดำเนินการจะไม่ได้รับมอบหมายหรือมีหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสถานประกอบการนั้นในการสมัครเป็นสมาชิกของผู้ประกอบการรายใดก็ตาม การโฆษณาชวนเชื่อสินค้าและ / หรือบริการชี้นำในทางใดๆ ที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหมิ่นประมาทหยาบคายใช้คำหยาบคายยุยงให้เกิดความโกรธอนาจารข่มขู่คุกคาม บาคาร่า

ทำให้เสียชื่อเสียง หรือทำให้อับอาย

ส่งจดหมายลูกโซ่หรือละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้อื่น สมาชิกผู้ปฏิบัติงานและ / หรือสมาชิกผู้สมัครงานต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การลงทะเบียนสมาชิกเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ภ.พ. 20 โดยไม่มีการหลีกเลี่ยง และ / หรือสมาชิกผู้สมัครงานไม่ส่งเอกสาร หรือปลอมแปลงเอกสาร เครดิตฟรีไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์แค่สมัคร 2020 หรือส่งเอกสารเท็จเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์ บริการแก่สมาชิกโอเปอเรเตอร์โดยไม่แจ้งเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้านอกจากนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) สมาชิกผู้ปฏิบัติงานและ / หรือสมาชิกผู้สมัครงานจะมีสิทธิ์ใช้บริการประกาศรับสมัครงาน

jobbkk

Terms and Conditions of Service

In the best interest of employer members and job applicant members, use the COM website to provide members of the entrepreneurial membership organization in addition to providing job seekers with the opportunity to work according to their ONE2CAR occupation, experience, ability and / or Meet the needs of job applicants. Service, quality of media for the community, real workers, terms and conditions of service by.

COM reserves the right to amend the terms, conditions, content. On the site without prior notice / or with your consent In any way, we recommend that you review the terms and conditions of the website with details as follows.Job applicant members must submit documents as specified in the membership registration criteria, such as a copy of an ID card, Phor Por 20 registration certificate without avoiding and / or the job applicant member does not submit documents. Or forge documents or submit false documents, the website reserves the right

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

one2car

เรื่องถัดไป

youporn

เมนู