krungthai bank

krungthai bank

krungthai bank ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

krungthai bank ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินในประเทศไทยโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตวัฒนาและคลองเตย ธนาคารกรุงเทพกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เป็นหนึ่งในห้าธนาคารชั้นนำและมีสาขามากเป็นอันดับสามของประเทศไทย

ประวัติศาสตร์

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไทยในสมัยจอมพลพิบูลสงครามได้จัดตั้งธนาคารของรัฐในรูปแบบรัฐวิสาหกิจเพื่อทดแทนธนาคารต่างประเทศที่หยุดดำเนินการเนื่องจากรัฐบาลไทยประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร การค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยจัดตั้งธนาคารเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ บริษัทธนาคารไทย จำกัด (อังกฤษ: Thai Bank Company Ltd. ) ธนาคารไทยมีหน้าที่แทนที่ธนาคารต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสนับสนุนการค้าข้าวของ บริษัทข้าวไทย จำกัด ต่อมาธนาคารไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารส่วนภูมิภาค จำกัด (อังกฤษ: The Provincial Bank Ltd. ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 เพื่อไม่ให้ซ้ำกัน กับธนาคารแห่งชาติซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งสอดคล้องกับบทบาทในการสนับสนุนธุรกิจของ บริษัท การค้าในจังหวัดต่างๆ

โดยมีอาคารสำนักงาน 4 ชั้นหน้าสนามนางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์แยกมหานาคเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย) ปัจจุบัน (6 ตุลาคม 2563) นายไกรฤทธิ์อุชุกานนท์ชัยเป็นรองประธานคณะกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยงนายผยงศรีวณิชเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ สล็อต ธนาคารมณฑลก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังถือหุ้น 50,650 หุ้นและ บริษัทข้าวไทย จำกัด ซึ่งถือหุ้น 45,172 หุ้นเป็นรัฐวิสาหกิจโดยให้ธนาคารส่วนภูมิภาคถือหุ้น 95.8% ใน รัฐและกรรมการ ในระยะแรกมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับธนาคารจอม พลป. ชาร์เตอร์ดและธนาคารเมอร์แคนไทล์ที่หยุดดำเนินการไปแล้ว สล็อต ยืนยันเบอร์โทร รับเครดิตฟรี ล่าสุด

krungthai bank

ภายหลังการรัฐประหาร พล.ต.อ. ผินชุ ณ หะวัณต่อต้านรัฐบาล พ.ต.อ. พลเอกถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์ในปี พ.ศ. 2490 กลุ่มซอยราชครูกลุ่มการเมืองของ พล.อ. ปิ่น พยายามเข้ายึดธนาคารจังหวัดเป็นฐานเศรษฐกิจและสำเร็จในปี 2495 โดยแต่งตั้งพล. พลโทละม้ายอุทยานนท์คนหนึ่งในซอยราชครูกรุ๊ปให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการต่อจากพระยาโกมารกุลมนตรี และพระยาบูรณศิริพงษ์เป็นผู้จัดการธนาคารต่อมากลับเข้าสู่อำนาจของจอมพล ป. หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2494 และอยู่ภายใต้อำนาจของจอมพลสฤษดิ์ ธ นะรัชต์หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2500

การแสวงหาผลประโยชน์จากอำนาจทางการเมืองหลายครั้งทำให้ตำแหน่งของธนาคารในเขตตกอยู่ในภาวะย่ำแย่ มีผลการดำเนินงานต่ำหลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ซึ่งเน้นวินัยทางการเงินธนาคารในเขตก็เริ่มประสบปัญหาขาดทุนจนต้องอัดฉีดเงินจากกระทรวงการคลังจาก 10 ล้านบาทเป็น 30 ล้านบาทโดยมีส่วนแบ่งร้อยละ 82.3 เพื่อป้องกันการล้มละลาย แต่สถานการณ์ไม่สามารถแก้ไขได้มากนักทำให้รัฐบาลในสมัยของจอมพลถนอมกิตติขจรตัดสินใจ Superslot ที่จะรวมธนาคารส่วนภูมิภาคเข้ากับธนาคารเพื่อการเกษตร

การควบรวมกิจการ

ด้วยนโยบายของเสริมวินิจจะกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เห็นว่าธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาลควรมีเพียงแห่งเดียวในขณะนั้นรัฐบาลไทยถือหุ้นใหญ่ ในธนาคารพาณิชย์สองแห่ง ได้แก่ ธนาคารส่วนภูมิภาคจำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2485 และธนาคารเพื่อการเกษตร จำกัด ซึ่งก่อตั้งโดยสุริเยนไร่ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2493 กระทรวงการคลังได้ประกาศ เพื่อรวมธุรกิจของทั้งสองธนาคารดังกล่าวก่อตั้งขึ้นในชื่อใหม่ว่าธนาคารกรุงไทย จำกัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 และใช้อาคารสำนักงานใหญ่เดิมของธนาคารเกษตรศาสตร์เป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงไทยในยุคแรก ต่อมาอาคารมีพื้นที่แคบ ไม่สามารถรองรับธุรกิจได้ขยายตัวธนาคารย้ายสำนักงานใหญ่ ไปที่อาคารเลขที่ 35 ถนนสุขุมวิทแขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนาตั้งแต่ปี 2525 ถึงปัจจุบัน สำหรับอาคารที่เยาวราชในปัจจุบันนอกจากจะใช้เป็นสาขาเยาวราชแล้วยังปรับปรุงอาคารส่วนหนึ่งให้เป็นหอศิลป์กรุงไทย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และแปรสภาพ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 ก่อนที่จะเปิดการซื้อขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 สิงหาคมของปีเดียวกันและเปลี่ยนสถานะเป็น บริษัท มหาชนในวันที่ 24 มีนาคม 2537 ตามลำดับ ถือหุ้นใหญ่ผ่านกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงของระบบในประเทศประจำปี 2560 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 17/2560

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด (KTBL)
 • บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)
 • บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด (KTIBJ)

ธุรกิจด้านตลาดทุนและที่ปรึกษาทางการเงิน

 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (Krungthai ZMICO)
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM)
 • บริษัท เคทีบี แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด (KTBA)

ธุรกิจประกัน

 • บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (KTAL)
 • บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (KPI) Slot

ธุรกิจสนับสนุน

 • บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (KTBCS)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บาคาร่า กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)
 • บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด (KTBLAW)

krungthai bank Krung Thai Bank Public Company Limited

krungthai bank Krung Thai Bank Public Company Limited is a Thai financial institution with offices located in Watthana and Klongtoey districts. Bangkok Bank of Thailand is a commercial bank in the form of a financial institution under the NODEJS supervision of the Ministry of Finance. It is one of the top five banks and has the third most branches in Thailand.

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

nodejs

เรื่องถัดไป

พระสีวลี

เมนู