palm

palm

palm ประโยชน์ปาล์ม

palm สามารถปลูกเป็นไม้ประดับตามอาคาร สถานที่ต่างๆเพื่อเพิ่มความสวยงามหรือปลูกไว้เพื่อความร่มเงา

ประโยชน์ปาล์ม

  1. อาหารปาล์มการปรุงอาหารส่วนใหญ่ใช้น้ำมันที่ผลิตจากผลปาล์ม มะพร้าวให้กะทิและน้ำมันน้ำตาลจากมะพร้าว น้ำตาลจากอินทผาลัมแป้งจากสาคูและกุ้ยช่ายเป็นต้น
  2. ที่อยู่อาศัยโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของปาล์มเป็นที่อยู่อาศัยก่อนพืชชนิดอื่นเช่นการนำใบจากเรือนยอดไม้พุ่มหมากต้นหลาวสะออนมาใช้ทำเสาบ้านเป็นต้นมะพร้าวทำพื้นและคลุมบ้าน นอกจากนี้ยังใช้หวายผูกมัดในการก่อสร้าง ทำเครื่องเรือนและเครื่องเรือนต่างๆ สล็อต
  3. เครื่องแต่งกายปาล์มมีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้อมสีเสื้อผ้า ผลของอินทผลัมใช้เป็นส่วนประกอบในการย้อมสีเช่นหมาก ฝ่ามือบางชนิดมีเส้นใยเพียงพอที่จะใช้ในเสื้อผ้าเช่นกัน
  4. วิธีการรักษาปาล์มหลายชนิดสามารถใช้เป็นยาได้อาจอยู่ในรูปแบบทิงเจอร์หรือน้ำมัน การแพทย์แผนไทยหลายชนิดใช้ปาล์มเป็นส่วนผสมหลายชนิดเช่นรากพลูแก้ร้อนในพลูใช้สมานแผลแก้ท้องร่วงใบพลูน้ำมะพร้าวเป็นยาบำรุงครรภ์และถอนพิษเมาน้ำมันมะพร้าวผสม และน้ำมันนวดที่ผสมแล้วให้น้ำสมานแผลและฝีส่วนช่อดอกหางตัวผู้หรือที่เรียกว่าวงศ์ตาล ใช้ปรุงเป็นยาแก้น้ำตาลขโมยเป็นต้น คาสิโนแจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ถอนได้ 2019
  5. การใช้ใบตาลเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงามในการตกแต่งสถานที่เนื่องจากปาล์มมีลักษณะให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมตามความรู้สึกของผู้ใช้และผู้ชม มีลักษณะการตกแต่งที่สวยงามมากมายตั้งแต่ขนาดเล็กกลางใหญ่กอพุ่มไม้เถาสูงชะลูด Superslot รูปร่างของใบมีให้เลือกหลายประการทั้งขนาดและสี จึงสามารถเลือกและนำมาตกแต่งได้ทั้งขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กที่เหมาะสมและสวยงามซึ่งมักจะมีต้นปาล์มเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มความสวยงามอยู่เสมอนอกจากนี้ปาล์มยังสามารถปลูกในกระถางและวางประดับในร่มได้อีกด้วย เป็นพืชในร่มเช่นกัน มีรูปแบบสวยงามไม่แพ้ไม้ประดับในร่มชนิดอื่น ๆ เช่นกัน
palm

Palm benefits

1.Palm foods Most of the Slot cooking uses oil produced from the fruit of the palm. Coconut provides coconut milk and sugar oil from coconut. Sugar from dates, flour from sago and chives, etc.

  1. Housing using different parts Of palm as a habitat before other plants, such as bringing leaves from the canopies, canopies, mak, lao saon trees, used to make house poles The coconut trees made the floor and cover the house. Bonded rattan was also used in the construction. Make furniture And various furniture บาคาร่า
  2. Apparel Palm is involved in the dyeing of garments. The fruit of used as a staining ingredient, such as betel nut. Some palms contain enough fibers to be used in garments as well.
  3. Many palms remedies can be used as a remedy, possibly in tincture or oil form. Many traditional Thai medicine uses a wide variety of palm as an ingredient, such as betel root, to cure heat in betel pulp, to heal wounds, cure diarrhea, betel leaves, coconut water, as a pregnancy tonic and to neutralize drunkenness Coconut oil mixed and blended and rehydrated massage oil Heal wounds and abscesses The inflorescences of the male tail or called Wong Tan. Used to cook as a cure for sugar theft, etc.
  4. Using palm leaves as an ornamental plant For the beauty of decorating the place, because the palms has a characteristic to choose from as appropriate according to the feelings of the user and the audience. There are many beautiful decorative features from small, medium, large, clump, bushes, tall, erect vines. The shape of the leaves is available in many respects, both size and color. Therefore able to choose and be used to decorate either a large or Small, suitable and beautiful Which often has palms trees Into an element that always adds beauty In addition, the palms can also be planted in a pot and placed in an indoor decoration, used as an indoor plant as well. It has a beautiful style, not allergic to other types of indoor plants as well.

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

whether

เรื่องถัดไป

กลุ่มดาว

เมนู