scratch

scratch เป็นโปรแกรมภาษา

scratch เป็นโปรแกรมภาษา ที่นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้ง่าย เช่นเรื่องราวที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้แอนิเมชั่นเกมดนตรีและศิลปะและเมื่อจบแล้ว จากนั้นชิ้นงานสร้างสรรค์นี้สามารถแสดงและแบ่งปันกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ผู้เรียนเรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ สล็อต และแนวคิดในการเขียนโปรแกรมในเวลาเดียวกันด้วยความคิดสร้างสรรค์เหตุผลเป็นระบบและทำงานร่วมกัน สามารถกำหนดเรื่องราวของเกมและภาพเคลื่อนไหวได้ และสามารถแบ่งปันผลงานสร้างสรรค์ของเรากับผู้อื่นในชุมชนออนไลน์สิ่งนี้จะช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ พวกเขายังเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21

Scratch ใช้งานได้ฟรี

พัฒนาโดย MIT (The Massachusetts Institute of Technology) เป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้ Superslot Blockly ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Google Education ของ Google มาพัฒนาชุดคำสั่งในโปรแกรม ผู้ใช้ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งใหม่ทั้งหมดจึงลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์นอกจากนี้ยังมีบล็อกที่ช่วยควบคุมการดำเนินการตามเงื่อนไขและทำซ้ำได้ ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในโครงสร้างเหล่านี้ สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา แจกเครดิตฟรี100 ไม่ต้องฝาก

scratch

ส่วนประกอบ หลักของโปรแกรม

หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม มีส่วนประกอบหลักดังต่อไปนี้
1.แถบเมนู
2.ข้อมูลของเวทีหรือตัวละครที่เลือก
3.กลุ่มบล็อก
4.บล็อกในกลุ่มที่เลือก
5.พื้นที่ทำงาน
6.รายชื่อตัวละครและขั้นตอนที่ใช้ในโครงการปัจจุบัน
7.เวที

  • เวที เวทีกว้าง 480 ยูนิตและสูง 360 ยูนิต แต่ละโครงการมีเวทีเดียว Slot จึงมีชื่อเดียวและไม่ได้ การเปลี่ยนชื่อเวทีที่ใช้แสดงผลลัพธ์สามารถทำงานของสคริปต์ (Script) เสียง (Sound) หรือพื้นหลัง (Background) และ พื้นหลังที่จะแสดงบนพื้นที่งานต้องไม่เกินขนาดของพื้นที่งาน (480 X 360) จะย่อพื้นหลังนั้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับขนาดของเวที
  • การใช้ตัวดำเนินการ ในการคำนวณใดๆ ต้องระบุตัวดำเนินการเพื่อเปรียบเทียบการคำนวณใน จัดเตรียมชุดของบล็อกตัวดำเนินการที่มีบล็อกที่ใช้ในการคำนวณพื้นเปรียบเทียบตรรกะและฟังก์ชันกับการดำเนินการต่างๆในบล็อก ตัวดำเนินการมีโครงสร้างช่องตั้งค่าตัวดำเนินการหรือคำสั่งที่ช่องกำหนดค่าสามารถป้อนตัวเลขอักขระหรือลากบล็อกอื่นๆ ไปยังช่องนั้นได้สามารถบล็อกโดยตั้งค่าต่อไปนี้

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายขั้นตอนและเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์
2. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

การเรียนรู้
1. ความหมายของการเขียนโปรแกรม
2. ส่วนประกอบ Scratch คดี เล่น การ พนัน
3. การกำหนดค่าในบล็อกโปรแกรม Scratch
4. การเขียนสคริปต์ให้ตัวละครเคลื่อนไหว

วัตถุประสงค์
1. อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
2. บอกส่วนประกอบของโปรแกรม
3. ใช้โปรแกรมเบื้องต้นและการกำหนดค่าในบล็อกโปรแกรม บาคาร่า
4. อักขระสคริปต์เพื่อย้ายตัวละครด้วยกลุ่มบล็อกการเคลื่อนไหวเช่นบล็อกการเคลื่อนไหวหากอยู่บนขอบเด้ง
5. เปลี่ยนชุดตัวละครเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยบล็อกลักษณะเช่นบล็อกชุดต่อไป

scratch

scratch Scratch program is a programming language. That students can easily create work pieces Such as stories that can interact with readers, animation, games, music and art, and when it’s over This creative piece can then be displayed and shared with others on the website. And the concept of programming at the same time with creativity, systematic and collaborative logic Able to set the game story and animation. And be able to share our creations with others in the online community.

This will help young people to learn and foster creativity in a systematic way. They also learn to work together. Which are essential skills for life in the 21st century. Developed by MIT (The Massachusetts Institute of Technology), Blockly, Google’s Google Education product, is a command block built into the program. They also have a blog that helps control conditional and repeatable operations. Users can define additional terms in these structures. It can be associated with experience in project-based learning activities.

Recent Posts

เมนู