synonyms

synonyms

synonyms คืออะไร

synonyms คำพ้องความหมายคือคำพ้องความหมายหรือคำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่สะกดต่างกันและคำพ้องความหมายสามารถเป็นได้ทั้งคำนามคำกริยาคำวิเศษณ์และคำคุณศัพท์คำพ้องความหมาย พจนานุกรมย่อว่า syn ต้องมีคำพ้องความหมาย สามารถมีหลายความหมายและความหมายนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายคำเช่นกัน

คำพ้องความหมายใช้เมื่อใด
เมื่อพูดหรือเขียนเป็นเรื่องยาวคุณอาจต้องพูดถึงเหตุการณ์เดียวกัน เราพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ประโยคหรือคำซ้ำๆ สล็อต เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำ ๆ เสียรสชาติในการฟังหรืออ่านเรื่องนั้นดังนั้น คำพ้องความหมาย จึงถูกใช้แทนคำที่ซ้ำกันซึ่งมีความหมายเหมือนกัน แต่ในบางกรณี Synonym อาจใช้แทนกันไม่ได้เสมอไป ต้องศึกษาด้วยนะคะว่าคำไหนเหมาะใช้ในบริบทไหนระดับภาษาอะไร?

คำพ้องความหมายมีประโยชน์อย่างไร?
บางท่านอาจกำลังคิดว่า คำพ้องความหมาย นี้มีประโยชน์หรือไม่? ทำไมเราต้องมานั่งจำคำศัพท์ที่มีความหมายเดียวกัน มีการเพิ่มคำศัพท์มากมายแทนที่จะใช้เพียงคำเดียวเพราะเรารู้คำศัพท์ที่หลากหลาย แม้ว่าจะมีความหมายเหมือนกัน แต่ก็จะช่วยให้การพูด งานเขียนของเราออกมาน่าสนใจมาก ไม่น่าเบื่อ. เช่นเดียวกับเวลาที่เราได้รับฟังหรือต้องอ่านเรื่องยาว ๆ และมี แต่คำเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ซาก ๆ และใช้ซ้ำไปซ้ำมาเราจะรู้สึกว่ามันขาดสีสันเรื่องราวซ้ำซากและเต็มไปด้วยความน่าเบื่อ และข้อดีอีกอย่างของ คำพ้องความหมายคือแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรู้ระดับดีมีความคิดสร้างสรรค์และมีศิลปะในการพูด หรือเขียนด้วยซึ่งจะช่วยเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างมากในการสอบหรือเขียนรายงานคุณเห็นไหมว่าคำพ้องความหมายมีบทบาทสำคัญมากในการใช้ภาษาในการสื่อสาร คาสิโนแจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ถอนได้ 2019

ตัวอย่างของคำพ้องความหมาย
ตัวอย่างเช่นหากเราต้องการบอกว่าฉันมีความสุขเราสามารถใช้ความสุขว่าฉันมีความสุข หรือเราสามารถใช้คำพ้องความหมายอื่นเช่นดีใจหรือดีใจเพราะฉันดีใจ หรือฉันรู้สึกยินดี เพราะทั้ง 3 คำนี้ล้วนหมายถึงความสุข ที่นี่คุณสามารถดู คำพ้องความหมาย ที่พี่ ๆ SI-English นำมาเป็นตัวอย่างเบื้องต้นให้อ่าน จะเป็นคำพูดอะไร? ไปชมกันเลย Superslot

คำย่อคืออะไร?
อักษรย่อ (มาจากภาษากรีกคำว่า acro ซึ่งมีความหมายในตัวมากหรือปลายและ onyma หมายถึงชื่อ) Acronym เป็นคำย่อที่สร้างขึ้นโดยย่อของชื่อเฉพาะ หรือการรวมกันของวลีส่วนประกอบของคำย่อเหล่านี้อาจเป็นตัวอักษรเดี่ยวหรือบางส่วนของคำก็ได้ ตัวย่อบางตัวสามารถอ่านได้ หรือเปลี่ยนเป็นคำใหม่ความหมายอีกประการหนึ่งของคำย่อ คือ การสร้างคำจากตัวอักษรตัวแรกของหลาย ๆ ชื่อซึ่งคำหรือวลีนั้นมีอยู่จริง คำย่อที่ใช้อักษรตัวแรกของแต่ละคำในวลีเรียกว่า initialisms บางครั้งการเริ่มต้นอาจเป็นคำย่อได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดและคำย่อเหล่านี้มีประวัติการใช้งานที่ยาวนาน ปัจจุบันมีคำย่อมากมายเช่นชื่อหน่วยงานองค์กรสถาบันโครงการ ฯลฯ และยังมีพจนานุกรมคำย่อ การเขียนคำย่ออาจมีจุดหรือไม่มีจุดหลังตัวอักษรนั้น โดยเลือกใช้อักขระพยางค์เริ่มต้นหรือไม่กี่ตัวแรก แต่บางครั้งใช้ต่อท้ายพยางค์ Slot

คำย่อถูกใช้เมื่อใด
ใช้ตัวย่อเมื่อเราอธิบาย หรือพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่กล่าวถึงสถานที่สำหรับคำเฉพาะบางคำที่เป็นคำวลียาวคำ Acronym จะใช้เพื่อทำให้สั้นลง แต่ยังมีความเข้าใจที่ชัดเจน ช่วยให้เรื่องกระชับขึ้นพอสมควร

synonyms

คำพ้องความหมาย คืออะไร

คำพ้องความหมายคือคำหรือกลุ่มคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือเหมือนกันอาจเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่การเขียนและการออกเสียงต่างกัน

เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาของดนตรีภาษากล่อมเด็กภาษากวีนิพนธ์ซึ่งเป็นลักษณะของการบังคับใช้คำนอกจากนี้ยังเป็นภาษาที่ใช้สำหรับแต่ละลำดับชั้นที่แตกต่างกันเช่นคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ พระอริยสงฆ์แตกต่างจากหลาย ๆ คำที่คนไทยรับเอาคำภาษาต่างประเทศ ทำให้มีการแยกคำในภาษาไทยหลายคำเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาและบริบทการใช้

สรุปความหมายของคำพ้องความหมาย #
หากต้องการสรุปคำพ้องความหมายสั้น ๆ ที่เป็นคำต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกัน หรือมีความหมายคล้ายกันมาก

คำพ้องความหมายอาจเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้อง”

คำพ้องความหมายในพจนานุกรม #
(น.) คำที่เขียนต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากเช่นวัวควายควายมนุษย์กับคน

การใช้คำที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน #
คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันคือคำที่ไม่เหมือนกัน แต่มีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันและจะแตกต่างโดยตรงจากการใช้ความหมายของทั้งประโยคหรือหัวเรื่อง ควายและควายวัวและวัว

นายกฯ มีพิธีไถ่ชีวิตโค
คนต่างจังหวัดตื่น แต่เช้าไปเลี้ยงวัวควายกลางทุ่งนา

น่าจะได้เห็นภาพของคำพ้องความหมายกันแล้วจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันก็คือคำพ้องรูปแบบหนึ่งของคำพ้องความหมายหมายถึงคำที่มีความหมายเหมือนกัน ซึ่งมีหลายคำบางครั้งคำพ้องความหมายเข้าใจว่า “ตัดกัน” บาง “คำพ้อง” บางคำ “พ้อง”.

คำพ้องความหมายคืออะไร? #
คำพ้องความหมายคือคำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันหรือที่เรียกว่าคำพ้องความหมายพหุนิยมคำพ้องความหมาย

ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี 2552 ให้คำอธิบายว่า
“ คำที่เขียนด้วยวิธีต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากเช่นมนุษย์กับชาวบ้านกับบ้านรอแล้วรอป่าและดง

คำพ้องความหมาย
ประเภทของคำพ้อง
ในปัจจุบันการศึกษาคำพ้องความหมายและแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ บาคาร่า

คำพ้องความหมาย
เป็นคำที่มีรูปเหมือนกันมีความหมายต่างกันออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันเช่นคำว่าชินหมายถึงคุ้นเคยหรือผู้ชนะหรือโลหะผสมชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง
คำที่เขียนแตกต่างกันมีความหมายต่างกันออกเสียงเช่น Jai และ Jaime และ Jon

คำพ้องความหมาย
เป็นคำที่มีรูปแบบและเสียงต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันเช่นกินกับกินกัลยานารีสุดาสมรยิ่งเป็นคำพ้องความหมาย

3000 คำพ้องความหมายกับความหมาย

ความหมายของคำพ้อง #
ไวพจน์เป็นอีกชื่อหนึ่งของคำภาษาไทย มีสองความหมายที่แตกต่างกันหรือเรียกอีกอย่างว่าหลากหลายคำ

คำเดียวพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ. 2542 อธิบายว่า “คำที่เขียนแตกต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากเช่นมนุษย์กับชาวบ้านและบ้านรอและคบป่าและดงคำพ้อง” (พจนานุกรม 2542 หน้า 1091)
และในที่เดียวกันได้ให้ความหมายตามที่พระยาศรีสุนทร (น้อยอาจารย์ยางกูร) กล่าวไว้ในหนังสือเรียนภาษาไทยที่แปลว่า “คำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันกับโจทก์และปัญหาเรื่องพานและ คนพาลปัจจุบันเรียกไวพจน์ว่า

synonyms

คำไวพจน์ คำไวพจน์ (การหลากคำ)  เป็นชื่อเรียกคำในภาษาไทยอีกพวกหนึ่ง มีความหมายต่างกันเป็น ๒ นัย – นัยหนึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ให้คำอธิบายว่า “คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ เรือน รอ กับ คอย ป่า กับ ดง คำพ้องความ ก็ว่า” (พจนานุกรม ๒๕๔๒ หน้า ๑๐๙๑)- และในที่เดียวกันนี้ได้ให้ความหมายที่พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) กล่าวไว้ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ด้วยว่า หมายถึง “คำที่ออกเสียงเหมืมอนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น ใส กับ ไส โจทก์ กับ โจทย์ พาน กับ พาล ปัจจุบันเรียกว่า คำพ้องเสียง” ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

whether

เรื่องถัดไป

กลุ่มดาว

เมนู