whether

whether

whether แปลว่าอะไร ?

whether แปลว่า “ไม่ว่า” whetherในดิก จะแปลว่า “หรือเปล่า” แต่ใช้จริงเป็นอย่างไร หลายคนอาจจะยังสงสัย หากจำเป็นต้องแยกตาม case เราสามารถแยกโดยใช้ไม่ว่าจะเป็นดังนี้:

กรณีที่ 1: เมื่อต้องเผชิญกับตัวเลือกว่าจะทำ A หรือ B

เมื่อหัวเรื่องในประโยคอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือก A หรือ B เราสามารถใช้ว่า

ประโยคภาษาไทยจะมีโครงสร้างดังนี้

“ … นั่น … หรือ … ”

ตัวอย่างประโยค

คุณคิดว่าฉันควรได้งานทำหรือไปเรียนต่อดี? สล็อต

Do you think whether I should find a job or study a master’s degree?

เธอกำลังคิดว่าจะทำงานต่อหรือไปนอนดี

She is thinking whether she will continue working or go to sleep.

whether

ดูสองประโยคนี้ในประโยคแรก
“ คุณคิดว่าฉันควรจะได้งานทำหรือไปเรียนต่อ?”
คนที่ต้องเผชิญกับทางเลือกคือ “ฉัน”

ประโยคที่สอง
“เธอกำลังคิดว่าจะทำงานหรือไปนอนดี”
คนที่ต้องเผชิญกับทางเลือกคือ “คุณ”

แต่บางครั้งเราสามารถเพิกเฉยได้โดยไม่เขียนคนที่ต้องเผชิญกับทางเลือกในประโยค
“ เธอกำลังคิดว่าจะทำงานหรือจะนอนดี
ในประโยคนี้เราเว้นคำว่า “she” (ไม่มี “she” after “that”) ความหมายของผลลัพธ์ไม่ต่างจากประโยคก่อนหน้า

ส่วนหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษหากคุณจะไม่เขียนถึงคนที่ต้องเผชิญกับทางเลือกอื่นให้เพิ่ม “ถึง” หลังไม่ว่าจะเป็น

ตัวอย่างประโยค

คุณต้องตัดสินใจว่าจะหยุดหรือไปต่อ

You must decide whether to give up or go on.

ฉันไม่แน่ใจว่าควรจะดีใจหรือเสียใจดี สล็อต ยืนยัน ตัว ต้น รับเครดิตฟรี

I’m not sure whetherto be happy or sad about this. 

กรณีที่ 2: เมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกว่าจะทำ A หรือไม่ทำดี

ในสถานการณ์นี้หัวเรื่องในประโยคมีสองตัวเลือกที่เหมือนกัน ไม่ใช่ตัวเลือก A หรือ B เหมือนกรณีแรก แต่เป็นตัวเลือก “A” หรือ “No A” เช่นทำการบ้านหรือทำได้ไม่ดีหรือถามเขาว่าจะไปหรือไม่หรือไม่รู้ว่าจะ ฝนตกหรือเปล่า.

ประโยคภาษาไทยจะมีโครงสร้างดังนี้

“… ไม่ว่า … หรือไม่ / หรือไม่”

ตัวอย่างประโยค

ฉันไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำงานอยู่ / หรือไม่

Superslot

I don’t know whether they are working or not.

เขาถามฉันว่าคืนนี้เราจะไปปาร์ตี้กันหรือเปล่า

He asked me whether we would go to the party tonight. 

ก่อนออกจากบ้านเราต้องตรวจสอบว่าประตูล็อคหรือไม่ / หรือไม่ / หรือไม่

Before leaving, we should check whether or not the door is locked.

เช่นเดียวกับในกรณีแรกหากคุณจะไม่เขียนถึงคนที่ต้องเผชิญกับทางเลือกอื่นให้เพิ่ม “ถึง” หลังไม่ว่าจะเป็น

ตัวอย่างประโยค

เธอไม่แน่ใจว่าจะเชื่อเขาหรือไม่ / หรือไม่

She is unsure whetherto believe him.

เราคุยกันว่าจะต่อเติมบ้านหรือไม่ / หรือไม่

We discussed whetherto extend our home.

กรณีที่ 3: เมื่อ A หรือ B ไม่มีผลต่อ C

ไม่ว่า A จะเกิดขึ้นหรือ B จะเกิดขึ้นหรือจะให้คนอื่นทำ A หรือคนไหนจะทำ B หัวเรื่องในประโยคก็ยังคงทำ C อยู่ดี

ประโยคภาษาไทยจะมีโครงสร้างดังนี้

“… อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ …”

ตัวอย่างประโยค

ไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะเราจะเคารพกฎ

ไม่ว่า we win or lose, we will respect the rules.

ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนคุณก็ต้องตาย (อยู่ดี)

ไม่ว่า you are rich or poor, you must die (anyway).

กรณีที่ 4: เมื่อ “A” หรือ “No A” ไม่มีผลต่อ B

การทำ A หรือไม่ทำ A ไม่มีผลกับหัวเรื่องในประโยค

ประโยคภาษาไทยจะมีโครงสร้างดังนี้

“ … ว่า … หรือเปล่า … ”

ตัวอย่างประโยค

ไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่เราจะเตะบอล Slot (ต่อไป)

ไม่ว่า it rains or not, we will play football (anyway). 

ใช้ว่าประโยคเป็นคำนามเพื่อทำหน้าที่เป็นหัวเรื่องของประโยค

อนุประโยคสามารถทำหน้าที่เป็นคำนามได้หรือไม่

ตัวอย่างประโยค Whether

ไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะมันไม่สำคัญ

ไม่ว่า we win or lose is not important.

ในประโยคนี้ “ไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้” ทำหน้าที่เป็นคำนามแปลว่า “ไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้” โดยที่ผู้พูดคิดว่าการแพ้หรือชนะนั้นไม่สำคัญดังนั้น “ไม่ใช่การนำเข้า” ผนวก

คุณชอบเขาหรือไม่มันไม่มีผลอะไรกับฉัน

Whether she likes him or not is none of my business. 

“Whethershe likes him or not”  ทำหน้าที่เป็นคำนาม

เพิ่ม “or not” ต่อท้าย บาคาร่า

“หรือไม่” เน้นว่าผู้ทดลองมีตัวเลือกอื่น นอกจากการทำ A แล้วคุณยังสามารถเลือกที่จะไม่ทำ A ได้อีกด้วย

ในกรณีที่ 1 และ 3 เราจะไม่เพิ่ม “หรือไม่” เพราะในทั้งสองกรณีตัวเลือกที่ใช้ได้คือ A และ B

ในกรณีที่ 2 เราสามารถเพิ่ม “or not” หรือไม่ก็ได้ เพราะความหมายไม่แตกต่างกัน แต่เน้นความชัดเจน

ในกรณีที่ 4 เราต้องเพิ่ม “หรือไม่” ทุกครั้ง

ถ้าคุณต้องการเพิ่มสามารถเพิ่มที่ด้านหลังของไม่ว่าจะหรือท้ายประโยคของว่า

ตัวอย่างการเพิ่ม “or not”

ไม่มี “หรือไม่”

I don’t know they are working. 

ด้วย “หรือเปล่า”

เพิ่ม “หรือไม่” หลังจากนั้น

ฉันไม่รู้ว่าพวกเขา กำลังทำงานอยู่หรือไม่

เพิ่ม “หรือไม่” หลังข้อของว่า

ไม่ว่าอนุประโยคในประโยคนี้จะเป็น “ว่าพวกเขากำลังทำงานอยู่” หรือไม่ดังนั้นคุณต้องเพิ่ม “หรือไม่” หลังคำสุดท้ายของประโยคนี้นั่นคือ “working”

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

bi

เรื่องถัดไป

synonyms

เมนู