www.sso.go.th ประกันสังคม

www.sso.go.th ประกันสังคม

www.sso.go.th ประกันสังคม ประกันสังคมคือหลักประกันในชีวิต

www.sso.go.th ประกันสังคม เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประกันสังคมคือหลักประกันในชีวิตของผู้ประกันตน ผู้ประกันตนมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม รับผิดชอบค่าเฉลี่ยความเสี่ยงที่เกิดจากการเจ็บป่วยการคลอดบุตรความทุพพลภาพการเสียชีวิตการเลี้ยงดูบุตรผู้สูงอายุและผู้ว่างงานเพื่อให้ได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ดี และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง คนวัยทำงานหลายคนอาจไม่ทราบรายละเอียดที่แน่นอนเพียงพอ รู้แค่ว่าแต่ละเดือนเราต้องจ่ายค่าประกันสังคม แต่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจ่ายแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการจ่ายเงินในแต่ละเดือน บางครั้งคนงานจำนวนมากรู้สึกว่าการจ่ายค่าประกันสังคมเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นโดยสิ้นเชิง

www.sso.go.th ประกันสังคม

เพราะไม่ค่อยได้ใช้สิทธิดังกล่าว

การที่หลายคนคิดเช่นนั้นเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าเราจะได้สิทธิอะไรจากประกันสังคม ถ้าคุณรู้คุณจะเข้าใจระบบประกันสังคมดีขึ้นอย่างแน่นอน กองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนมี 3 ประเภทดังนี้ พนักงานเอกชนทั่วไป (มาตรา 33) ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี เคยเป็นลูกจ้าง แต่ลาออก (มาตรา 39) ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี. อาชีพอิสระ / แรงงานนอกระบบ (มาตรา 40) จะได้รับความคุ้มครอง 3 หรือ 4 รายแม้ว่าผู้ประกันตนแต่ละประเภทจะได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน แต่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนเช่นกันเพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังนั้นเพื่อให้เห็นความแตกต่างของผู้เอาประกันภัยแต่ละประเภทอย่างชัดเจน เรามาดูสรุปประโยชน์กันดีกว่า Superslot ผู้ประกันตนมีคุณสมบัติอย่างไร

ผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33)

ผู้ประกันตนในกลุ่มนี้ ได้แก่พนักงานของบริษัทเอกชนทั่วไป ที่มีสถานะเป็นลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1คนขึ้นไปอายุไม่ต่ำกว่า 15ปีและไม่เกิน 60ปีโดยมีเงินสมทบเข้ากองทุนมีสัดส่วนดังนี้พนักงาน 5% + นายจ้าง 5% + รัฐบาล 2.75 % ของฐานค่าจ้างขั้นต่ำ 1,650บาท แต่ไม่เกิน 15,000บาทสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนภาคบังคับจะได้รับความคุ้มครองมีดังนี้เจ็บป่วย/อุบัติเหตุทุพพลภาพเสียชีวิตคลอดบุตรสวัสดิการเด็กผู้สูงอายุและผู้ว่างงานผู้ประกันตนโดยสมัครใจผู้ประกันตนตามมาตรานี้เป็นบุคคลที่เคยทำงานในบริษัทเอกชนมาตรา 33 และลาออกแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมจึงขอใช้สิทธิประกันสังคมในมาตรา39 แทนการสมัครประกันสังคมในกลุ่มนี้ทั้งนี้ผู้ประกันตนต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 แจกเครดิตฟรี

มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ออกจากงานได้ไม่เกิน 6 เดือน

และต้องไม่เป็นคนพิการผู้ประกันตนต้องส่งเงินเข้ากองทุนเดือนละ 432 บาทและรัฐบาลจะสมทบให้อีกเดือนละ 120 บาท และในกรณีของริ้วรอยผู้ประกันตนโดยสมัครใจ สล็อต (มาตรา 40) ผู้ประกันตนในมาตรา 40 คือบุคคลที่ไม่ได้ทำงานใน บริษัท เอกชนตามมาตรา 33 และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 ผู้ที่ขอรับประกันสังคมมาตรา 40 จะต้องประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีโดยสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ได้ ซึ่งมีให้เลือก 2 ชุด คุ้มครอง 3 กรณี – จ่ายเดือนละ 100 บาท (จ่ายเอง 70 บาทเงินสมทบ 30 บาท) ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพและเสียชีวิต ความคุ้มครอง 4 กรณี – จ่าย 150 บาทต่อเดือน (จ่ายเอง 100 บาทสมทบ 50 บาท) ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง เจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิต Slot และในกรณีของริ้วรอย

www.sso.go.th ประกันสังคม

คนงานส่วนใหญ่จ่ายเงินสมทบ ให้สำนักงานประกันสังคมทุกเดือน

แตกต่างกันไปตามเงินเดือนของแต่ละคน แต่ผลประโยชน์แตกต่างกันไปตามหลักประกัน ในส่วนของสุขภาพเงินประกันและความคุ้มครองที่จะได้รับขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเราเองว่าเราต้องการเลือกประกันแบบไหน จะเหมาะกับเรามากที่สุด บาคาร่า ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Androidแอพมือถือ jobsDB คว้างานที่ใช่ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็วและจัดการเรซูเม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Compulsory insurer (Article 33)

www.sso.go.th Social Security It is well known that Social Security is the life guarantee of the insured. The insured person is responsible for paying contributions to the Social Security Fund. Responsible for the average risk of illness, childbirth, disability, death, child rearing, the elderly and the unemployed in order to receive good medical care. And have continuous income Many working people may TRANSLATE ENGLISH TO THAI not know the exact details enough. I just know that each month we have to pay for social security.

But I don’t know why we have to pay, and what are the benefits of paying each month? Sometimes many workers feel that paying for Social Security is completely unnecessary.So many people think so is because they don’t know what we get from social security. If you do, you will certainly understand the social security system better. There are 3 types of insured social security fund as follows: General private employees (Section 33) receive coverage 7 cases, previously employed but resigned (Section 39), receive coverage in 6 cases.

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

translate english to thai

เรื่องถัดไป

ดูหนังออนไลน์hd

เมนู